ItuGraf-paneelien teho perustuu tarkkaan optimointiin

ItuGraf_2-piiripaneeliesimerkkikytkenta

Hannu Janhunen, vientijohtaja, OEM ja suurasiakasmyynti

ItuGrafin käytön aikaiset mittaukset ja vertailututkimukset ovat osoittaneet, että esimerkiksi normaalissa toimistotalossa päästään jopa 40 % energiansäästöön verrattuna perinteisiin järjestelmiin. Oikein suunniteltu ja optimoitu järjestelmä ottaa hyvin huomioon niin ulkoiset kuin rakennuksen sisäiset lämpökuormat, kuten tietokoneiden ja ihmisten tuottaman lämmön ja reagoi muutoksiin välittömästi.

Kokemukset Kalasataman Kummelissa käytössä olleesta järjestelmästä jatkavat samaa tarinaa: ”Nämä kaksi kesää ovat osoittaneet, että huolimatta auringon tai sisäisten tekijöiden lämpökuormista, lämpöolosuhteet säilyvät äärimmäisen tasaisina. Järjestelmä toimii kuin ajatus, eikä se ole vaatinut meiltä juurikaan toimenpiteitä.” Lindström Investin toimitusjohtaja Jouni Puhakka kertoo.

Tarkkaan optimoidut ominaisuudet tekevätkin ItuGrafista markkinoiden tehokkaimman kattosäteilyjärjestelmän. Tässä kirjoituksessa käyn läpi paneelien ja järjestelmän ominaisuuksia tarkemmin.

Optimaalinen virtaus 

Tehokkaassa lämmönsiirrossa tärkeä tekijä on veden turbulenttinen eli pyörteinen virtaus putkissa. Käytämme halkaisijaltaan 10 mm kupariputkea, jossa pyörteinen virtaus saadaan aikaiseksi pienemmillä virtausnopeuksilla kuin suuremmilla, vanhemmissa paneelimalleissa käytetyillä 12 tai 15 mm putkilla. Näissä järjestelmissä isomman massan vuoksi pumppausenergiaa menee hukkaan ja syöttöputkistot on suunniteltava isommiksi. Virtausnopeuden laskiessa ja virtauksen muuttuessa laminaariseksi, paneelin lämmitysteho tippuu kerralla 15 % portaan. Optimoidun järjestelmämme ansiosta käytössämme oleva 10 mm virtausputki mahdollistaa järkevästi jopa kolmen pitkän (3 m) paneelin sarjakytkennän. Oikein suunniteltu paneelijärjestelmä onkin pumppauskustannuksiltaan edullinen ja lämmitys- sekä jäähdytystehoiltaan erinomainen.

Grafiitti takaa tehokkaan lämmönsiirron 

Paneelien suurinta mahdollista säteilytehoa varmistaa ItuGrafissa materiaalina käytetty grafiitti, joka on erinomainen lämmönjohtaja – painoon suhteutettuna jopa 11 kertaa tehokkaampi kuin alumiini. Grafiitti siirtää veden tuoman energian peltipintaan, joka luovuttaa lämmön huoneilmaan. Grafiittitäyte ympäröi kupariputken täysin sekä 1-piirisessä että 2-piirisessä mallissa.

Järjestelmän putkiston käyttämä tila paneelin sisällä on myös tarkasti optimoitu. Kuusi kertaa paneelin päästä päähän kulkevien putkien väliin jää 80 mm, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi valaisimien, sprinklerien tai palohälyttimen anturoinnin, tai vaikka ilmanvaihdon vaatimien läpivientien käyttöön. Grafiittitäytteisen paneelin pinta-alasta 95 % on tehokkaassa käytössä sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Tämä tuottaa tyypillisesti 15-40 % enemmän tehoa pinta-alaa kohti kuin perinteiset säteilypaneelit.

Energiatehokkuus nykyajan nollatoleranssin mukainen 

Kaksipiirijärjestelmän hyödyntäminen optimoi järjestelmän tehokkuuden. Lämmitys- ja jäähdytysverkoston vedet eivät sekoitu vaihdettaessa lämmitys- tai jäähdytyskäytön välillä, jolloin säätö tapahtuu mahdollisimman energiatehokkaasti.

Tällaisessa niin kutsutussa matalalämpötilajärjestelmässä maksimissaan 40-45 asteinen veden lämpötila riittää kovimmillakin pakkasilla pitämään huonetilan tasaisen lämpöisenä. Näin matalissa lämpötilaeroissa ei tiloissa oleskeleva ihminen pysty tuntemaan lämmityksen epäsymmetriaa, siis lämpösäteilyä. Jäähdytys pystytään myös toteuttamaan täysin vedottomasti. Lämmityksen tehot 3 metriselle ItuGraf-paneelille ovat matalalämpötilamitoituksilla 500 W ja jäähdytyksessä 250 W.

Paneelijärjestelmässä lämpötilan hallinta onnistuu yksinkertaisesti jopa työpistekohtaisesti. Puhakka jatkaa kokemuksistaan: ”Avokonttoritilat on meillä Kummelissa jaettu vyöhykkeisiin, joiden sisällä lämpötilaa voidaan hallita yksilöllisesti. Järjestelmän toimivuutta kuvastaa hyvin se, että negatiivista palautetta ei ole lämpötilaan tai vedontunteeseen liittyen tullut – lämpöolosuhteet ovat olleet huomaamattomat, siis erinomaiset.”

Kerron mielelläni lisää!

Kysy lisää, kuinka ItuGraf voisi ratkaista kohteesi lämmitys- ja jäähdytystarpeet. Voidaan käydä myös yhdessä tutustumassa kohteeseen, jossa ItuGraf on käytössä. 

Yhteistyöterveisin
Hannu Janhunen
p. 0400 564 917
hannu.janhunen [at] itula.fi