Kattosäteilijöiden hyödyt tuotantotiloissa

Anttilan logistiikkakeskus

Kattosäteilyjärjestelmä soveltuu erinomaisesti tuotantotilojen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Järjestelmä pitää yllä optimaaliset olosuhteet tehokkaasti jopa 30 metriä korkeissa halleissa. Se on lisäksi taloudellinen valinta sekä investointi- että käyttökustannuksiltaan.

Säteilymenetelmällä toimivat kattopaneelit lämmittävät tilan pintoja, eivät ilmaa. Näin ollen tilassa oleville ihmisille lämpösäteily tuntuu miellyttävältä iholla, vaikka todellisuudessa ilman lämpötila on alhaisempi. Esimerkkinä tästä ovat kevättalven auringonsäteet, jotka luovat mukavan lämmöntunteen lämpömittarin ollessa vielä pakkaslukemilla.

Tämä mahdollistaa sen, että tilojen alhaisemmalla lämpötilalla saadaan aikaiseksi optimaaliset olosuhteet ja samalla säästyy energiaa. Varsinkin isoissa halleissa ja teollisuuden tuotantotiloissa säteilymenetelmä voi tuoda jopa 40 % energiasäästön verrattuna perinteisesti käytettyihin puhallinkonvektori- tai patterijärjestelmiin.

Nopeasti reagoiva järjestelmä on optimaalinen vaihtuvissa olosuhteissa

Säteilijöiden etuna on niiden nopea ja tehokas reagointi tuotannosta tai laitteista syntyviin lämpökuormiin. Tilojen olosuhteet pysyvät siten optimaalisina myös kohteissa, joissa lämpötilat voivat vaihdella nopeastikin. Samalla säästyy energiaa, kun järjestelmä ei ylilämmitä tilaa. 

Hyödynnettävissä erilaisiin lämmitys- ja jäähdytystarpeisiin

Säteilymenetelmällä on mahdollista toteuttaa energiatehokkaasti rajatun kohteen lämmitys ilman sitä ympäröivän ilman lämmittämistä. Avoimissa kylmätiloissa tai muissa kohteissa, joissa koko tilan lämmittäminen ei ole tarpeenmukaista tai mahdollista, voidaan säteilijöillä hallita tietyn kohteen lämpötilaa tehokkaasti. Samalla periaatteella voidaan toteuttaa jäähdytys.

Yksi esimerkki tällaisesta ratkaisusta on teollisuuden kylmään lastaushalliin toteutettu lattian sulanapito-järjestelmä. Siinä kattoon asennetut säteilijät pitävät rekkalinjan lattian plussan puolella vuoden ympäri. Lue lisää toteuttamastamme Metsä Board -kohteesta. 

Metsä Boardin säteilijät
Erinomainen puhdastiloissa ja ilmanlaadultaan kriittisissä kohteissa

Erityistä puhtautta vaativissa tuotantotiloissa pölyttömyys ja tarkasti säädelty ilmankosteus asettavat haasteita lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille. Ilmalämmitys perinteisillä järjestelmillä aiheuttaa ilmaliikettä, joka kuljettaa mukanaan epäpuhtauksia. Säteilymenetelmällä tilojen lämmitys tai jäähdytys ei vaikuta ilman liikkeeseen tuotantotilassa, eikä paneelijärjestelmässä ole ylimääräisiä pölyä kerääviä pintoja.

Entistä mukavampia työympäristö

Sen lisäksi että säteilylämmitys koetaan miellyttävänä iholla, ilmaa kierrättämätön lämmitys ja jäähdytys tarjoaa entistä mukavampia olosuhteita työntekijöille. Esimerkiksi erityisen pölyisissä olosuhteissa järjestelmä ei aiheuta ylimääräistä ilmaliikettä, joka kuljettaisi pölyä tilassa. Järjestelmä säästää puhtaanapitokuluissa ja vapauttaa resursseja olennaiseen. Vetoa eikä ääntä synny, mikä miellyttävän säteilylämmön lisäksi parantaa työskentelyolosuhteita entisestään. 

Kerromme mielellämme lisää kattosäteilyjärjestelmän hyödyistä tuotantotiloissa ja esittelemme toteuttamiamme lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja.  Tutustu myös muihin tuotantotilojen ratkaisuihimme!