Kattosäteilylämmitys ja -jäähdytys asuinrakentamisessa

asuintalokuva

ItuGraf vs. perinteiset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät asuinrakentamisessa

Itula on toteuttanut säteilypaneeleilla lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja jo yli 500:aan asuntoon. Joukossa on uudis- ja saneerauskohteita, kerros- ja pienkerrostaloja sekä rivi- ja omakotitaloja. Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset ja sisäilmastoluokitukset huomioiden ItuGraf-kattosäteilyjärjestelmä tuo ainutlaatuisia etuja niin rakennusalan toimijoille kuin kiinteistöjen omistajillekin.

ItuGraf on kotimainen ratkaisu, joka tarjoaa kohteeseen samalla sekä lämmityksen että jäähdytyksen. Perinteisiin järjestelmiin verrattuna ItuGraf tuo merkittäviä säästöjä sekä rakennusvaiheessa että käytön aikaisissa energiakuluissa. Tässä artikkelissa vertailemme asuinrakentamisessa perinteisesti käytettyjä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja ItuGraf-järjestelmään.

Entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä sisätiloja

Uuden energiatehokkuusdirektiivin mukaan uudiskohteiden tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoden 2020 loppuun mennessä. Rakennukset arvioidaan lisäksi sisäilmastoluokituksilla, joiden tavoitteena on toimia ohjenuorana rakennusteollisuudelle. Luokitukset ohjaavat sisäilmastoltaan entistä terveellisempien ja viihtyisämpien tilojen rakentamiseen.

Luokituksissa otetaan huomioon muun muassa tilojen tasainen lämpötila, epäpuhtaudet ja pienhiukkaset, ilman liike sekä esimerkiksi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän äänitaso. Luokitukset tulevat tarkentumaan entisestään tämän vuoden aikana. Tämä tarkoittaa tulevaisuudessa entistä miellyttävämpiä sisäolosuhteita. Samalla ne asettavat haasteita perinteisille lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille. 

ItuGrafit huoneistossa
ItuGraf tarjoaa säteilymenetelmällä tasaisen miellyttävän lämpötilan ilman vetoa, pölyä tai ääntä.

Uudet asetukset haastavat perinteiset järjestelmät 

Asuinrakennuksille asetetut lämpötilarajat ovat lämmityskaudella välillä 20–25°C ja lämmityskauden ulkopuolella 20–27°C. Suunnitteluvaiheessa rakennus simuloidaan, jolloin varmistetaan asuinhuoneiden lämpötilojen pysyvän viitearvoissa. Energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät yhä tiiviimpiä rakenteita, joiden vuoksi lämmennyt ilma ei pääse virtaamaan sisätiloista helposti ulos. Muun muassa tämä asettaa tarpeita tilojen viilennykselle. 

Perinteisistä järjestelmistä esimerkiksi patterit keräävät epäpuhtauksia pinnoilleen ja tarvitsevat erillisen jäähdytysjärjestelmän rinnalleen. Jäähdytyksessä käytetyt ilmalämpöpumput ja puhallinkonvektorit taas kierrättävät epäpuhtauksia huoneilmassa. Samalla syntyy viihtyvyyteen merkittävästi vaikuttavaa vetoa ja ääntä.  

Kattosäteilyjärjestelmänä ItuGraf vastaa erinomaisesti tämän päivän asuinrakentamisen vaatimuksiin. Se tarjoaa nopeasti reagoivan ja äärimmäisen tasaisen lämpötilan äänettömästi ja vedottomasti. ItuGraf ei liikuta ilmaa eikä siinä ole puhtaanapitoa vaativia pintoja. ItuGrafin ansiosta pystytään saavuttamaan erinomaiset sisäilmasto-olosuhteet. 

ItuGrafit huoneistossa 2
ItuGraf-paneeleilla saavutetaan erinomaiset sisäilmasto-olosuhteet.

 

Lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen vaihtoehdot asuinrakentamisessa

Asunnoissa, joissa toteutetaan sekä lämmitys että jäähdytys, perinteiset vaihtoehdot rajoittuvat karkeasti lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmään sekä lämpöpatterien ja jäähdytysjärjestelmän yhdistelmään, joka toteutetaan useimmiten joko puhallinkonvektori- tai ilmalämpöpumppuratkaisuna. Lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmään verrattuna kattosäteilyjärjestelmä on simuloinnissa osoittanut tuovan jopa 20 % säästön energiakuluissa. Tämä perustuu säteilyjärjestelmän parempaan reaktionopeuteen ja siihen, että lattialämmitys- ja viilennysjärjestelmässä osa energiasta menee alapohjasta maahan.

Patterijärjestelmä käyttää asuinpinta-alaa ja vaikuttaa huomattavasti sisustusmahdollisuuksiin. Viilennykseen vaadittavat konvektorit on mieluiten asennettava jokaiseen huoneeseen, jolloin kustannukset nousevat helposti. Säteilyjärjestelmän energiasäästöt tällaiseen järjestelmään verrattuna perustuvat muun muassa tehokkaaseen säteilyyn perustuvaan lämmitykseen ja jäähdytykseen, mahdollisuuteen käyttää korkeampia jäähdytysveden lämpötiloja ja siihen ettei energiaa kulu puhaltimien pyörittämiseen. 

Yksinkertainen kustannusvertailu: ItuGraf vs. patterit ja puhallinkonvektorit

  Liiketilat Asunnot
Kohteen laajuus 1585 m² 960 m²
Hinta ItuGraf 111 €/m² 47 €/m²
Hinta pat.+puh. 128 €/m² 74 €/m²
ItuGraf edullisempi -13 % -37 %

Kustannusvertailu: ItuGraf verrattuna patteri- ja puhallinkonvektorijärjestelmään.

Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä:

  • ItuGraf-järjestelmällä sekä lämmitys että jäähdytys
  • Rakennustekniset työt ovat molemmissa järjestelmissä samanlaiset
  • Puhallinkonvektoreissa lisäkustannuksena sähkötyöt sekä vikavirta- ja keskusvaraus
  • Puhallinkonvektoreissa lisäkustannuksena toteutettava kondenssiveden viemäröinti
  • Patteri- ja puhallinkonvektorijärjestelmässä enemmän päätelaitteita
ItuGrafit huoneistossa 3
ItuGraf-kattopaneelit integroituvat erinomaisesti muuhun talotekniikkaan.

 

Kattosäteilyjärjestelmä soveltuu erinomaisesti valmistilaelementteihin

ItuGraf soveltuu erinomaisesti asennettavaksi valmiina kokonaisuutena mihin tahansa tilaelementtiin. Esimerkkinä yleisimmistä tilaelementeistä ovat konttikoulut, hotellihuoneet, laivahytit ja kylpyhuoneet. Koska useimmiten elementtien tekniikka sijaitsee katossa, on myös lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän asentaminen samaan yhteyteen järkevää. ItuGraf integroituu kevytrakenteisena erinomaisesti muuhun talotekniikkaan, mikä tekee asentamisesta vaivatonta jo tehtaalla. 

ItuGraf vastaa energiatehokkuusvaatimuksiin myös saneerauskohteissa

Saneerauskohteissa rakennuksen energiatehokkuutta on säädösten mukaan parannettava. Kuten uudisrakentamisessa, myös saneerauskohteissa energiavaatimukset tuovat haasteita perinteisille lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmille. Lähes poikkeuksetta siirrytään matalaenergiaratkaisuihin.

Esimerkiksi patterijärjestelmään ei enää tiukentuneiden energia-asetusten myötä voida ajaa korkealämpöistä vettä, joten niiden pinta-alaa on kasvatettava, jotta lämmitystehot pysyvät riittävinä. Patterit vievät huomattavan osan huonetilasta ja rajoittavat samalla kalusteiden ja verhojen sijoittelua. Saneerauskohteissa lattialämmitysjärjestelmä ei tule kyseeseen, sillä se on jälkiasennuksena vaativa toteuttaa ja tarkoittaa pitkäkestoisia hankkeita.

Matalalämpöjärjestelmänä ItuGraf tarjoaa erinomaiset lämmitys- ja jäähdytystehot alhaisella energiankulutuksella. Maksimissaan 35-45°C veden lämpötila riittää lämmitykseen erinomaisesti myös kylmimmillä keleillä. Kattosäteilyjärjestelmän asentaminen myös saneerauskohteisiin on vaivatonta.

Palvelemme mielellämme kaikissa kysymyksissäsi. Haluaisitko tutustua ItuGraf-kohteeseen paikan päällä?