Mitä minun tulee huomioida lattialämmitystä suunnitellessa?

Varpaat

Mika Komulainen, toimitusjohtaja, DI, HC-Engineering Oy

Lattialämmitys on lähes näkymätön lämmitysjärjestelmä, jossa lämpö jakautuu lattiapintojen kautta tasaisesti tiloihin. Lattialämmitysjärjestelmän lämpöä jakava putkisto on piilossa lattian alla ja järjestelmäkomponenteista näkyville jäävät vain huonetermostaatit, joiden avulla lämpöä säädetään.

Itulan lattialämmitys- ja -viilennysjärjestelmä takaa optimaaliset sisäolosuhteet kaikkina vuodenaikoina: talvikaudella lattia ja tilat ovat miellyttävän lämpimiä ja kesäisin se ehkäisee asuntojen ylilämpenemisen. Samalla järjestelmällä voidaan siis myös viilentää tilat. Järjestelmä sopii yhteen kaikkien lämpö- ja kylmäenergian tuotantomuotojen kanssa. Lattialämmitys soveltuu erinomaisesti omakotitaloihin ja on laajennettavissa myös muun muassa rivi- ja kerrostaloihin sekä muihin rakennuksiin. Lattiaviilennys voidaan asentaa myös jo olemassa olevaan lattialämmitysjärjestelmään jälkiasennuksena, ja se soveltuu käytettäväksi kaikkien lattiamateriaalien kanssa.

Mutta mitä tulee ottaa huomioon lattialämmitystä suunnitellessa?

Lattialämmityssuunnitelma

Suunnittelijalla on iso vastuu oikeanlaisen lattialämmityksen suunnittelussa

Suunniteltaessa lattialämmitystä on ensiarvoista, että lähdetään liikkeelle todellisista lasketuista lämpöhäviöistä. Näin varmistetaan järjestelmän tasainen lämmönjako ja riittävä lämpö. Lisäksi on tärkeää, että lattialämmitysputkessa on turbulenttinen virtaama toiminta-alueella, koska se mahdollistaa suuremman lämpövirran.

Suunnittelijalla on myös vastuu katsoa jakotukkien palvelualueet järkevästi, koska sillä on merkitystä niin toteutuksen kuin toiminnan kannalta.

Mitoituksessa huomiota täytyy kiinnittää mitoituslämpötiloihin, jotka määräytyvät ns. pahimman tilan mukaan. Lattialämmityksessä tulee helposti ylitehoa muihin tiloihin lämpöhäviöihin nähden, mutta termostaatit katkovat ylilämmön pois. Myös lattian pintamateriaalit vaikuttavat saavutettaviin tehoihin ja ne tulisi olla mitoituksessa lähtötietoina. Myös mahdolliset liikuntasaumat tulee huomioida.

Lattialämmityksessä on hyvä käyttää asennusalustoja, joilla lämpövirta alaspäin minimoidaan, ja ne antavat askeläänille parannusta välipohjissa. Itulalta löytyy nuppulalevy ja rulla-asennusalusta. Nuppulalevyissä putki painetaan nuppuloiden väliin ja rasteroidussa asennusalustassa käytetään kiinnittämiseen hakasia. Edellä mainittujen teknisten etujen lisäksi asennusalustat nopeuttavat asennusta.

Järjestelmän osat

Järjestelmään kuuluvat jakotukit ja putket liittimineen sekä toimilaitteet tai käsisäätöpyörät ja huonetermostaatit.

Itulan jakotukki sisältää mm. ilmauksen ja täytön, ja ne on varustettu virtausmittareilla, joista perussäätötyö on helppo tehdä käsin pyörittämällä.

Putkiväli ja putkien koko valitaan lämpöhäviöiden ja rakennustyypin mukaan. Asennustavaksi suositellaan spiraaliputkitusta, josta lämpö jakautuu tasaisimmin.

Huonetermostaatit ohjaavat jakotukissa olevia toimilaitteita lämmöntarpeen mukaan. Lattialämmitykseen riittävät 2-pistetoimilaitteet, koska järjestelmän reaktioaika on hidas.

Termostaatteina voidaan käyttää monenlaisia malleja, kuten esimerkiksi normaalia termostaattia tai julkisen tilan termostaattia, jossa käsisäätöpyörä on piilossa kannen alla. Jos halutaan kierron olevan koko ajan päällä, kuten esimerkiksi kylpyhuoneissa, käytetään lattia-anturillista termostaattia. Nämä kaikki vaihtoehdot löytyvät Itulan valikoimista, kuten myös langaton järjestelmä.

Kun halutaan jakotukit siististi piiloon, käytetään jakotukkikaappeja.

Itula-lattiaviilennys

Itula-lattiaviilennystä on tarjolla sekä pientaloihin että kerrostaloihin eli suurempiin kiinteistöihin. 

Kerrostalon viilennyskonseptissa ovat keskusyksiköt, joiden kautta huonetermostaatit kytketään. Vaihto lämmityksen ja viilennyksen välillä tehdään Change Over -viestillä.

Lattiaviilennyksessä optimaalinen menoveden lämpötila on 18 astetta ja realistinen tehonsaanti noin 15-30 W/m² riippuen lattiamateriaalista.

Lattialämmityksen asiantuntijalta suunnitteluapua ja toimiva kokonaisuus

Lattialämmityksen suunnitteluun saat meiltä Itulalta sekä suunnitteluapua ja -tukea että kattavan järjestelmätoimituksen. Itulalta löytyy lattialämmityksen palvelukokonaisuus avaimet käteen -periaatteella. Käyttämämme järjestelmän komponentit ovat laadukkaita ja pitkäikäisiä sekä huoltovapaita.

Ota yhteyttä!

Kerromme mielellämme lisää Itulan lattialämmityksestä ja -viilennyksestä. Saat meihin yhteyden nopeasti ja vaivattomasti sähköpostilla tai puhelimitse.

  • myynti [at] itula.fi tai soita 020 743 5500
  • mika.komulainen [at] hc-engineering.fi  tai soita 050 575 6225 

Itulan tytäryhtiö HC-Engineering Oy on energiataloudellisiin järjestelmäkokonaisuuksiin erikoistunut LVI-suunnittelutoimisto. Erityisosaamisenamme on talotekniset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ja niihin liittyvät energiatarkastelut.  Palvelukokonaisuuteemme kuuluvat hankeselvitykset, suunnittelupalvelut sekä energiasimuloinnit ja energiatodistukset. Energiasimuloinnilla voidaan selvittää kiinteistön todellinen energiankulutus ja tehontarpeet sekä verrata eri LVI-järjestelmillä ja huonelaitteilla saavutettavia sisälämpötilaolosuhteita ja energiankulutusta.