Säteilypaneelien ja läpirei'itettyjen konvektoripaneelien toimintaerot

Mika Komulainen, toimitusjohtaja, DI, HC-Engineering Oy

Markkinoille on tullut pääosin säteilylämmönsiirtoon perustuvien paneelien rinnalle niin sanottuja konvektoripaneeleja, jossa lämmönsiirto perustuu pitkälti konvektioon säteilyn sijaan. Seuraavaksi esittelemme lyhyesti eroja säteilypaneelin ja konvektoripaneelin toiminnassa.

Säteilypaneelin menestys perustuu vedottomuuteen, pölyttömyyteen ja muihin säteilylämmönsiirron hyötyihin. Lisäksi uuden sukupolven grafiittisäteilypaneelin ylivoimainen lämmönsiirtoteho tarjoaa toteutuksen kustannustehokkaasti.

Konvektoripaneelista saatu teho tulee pääosin konvektiona, mutta läpirei’itys rakenteesta johtuen ilman liike ja pölynkierto lisääntyvät, ja näin säteilyn hyödyt pienenevät merkittävästi. Lisäksi konvektoripaneelia ei voida käyttää lämmityksessä, koska läpirei’itykset tehostavat konvektiota ylöspäin eli ”väärään suuntaan”.

Itse asiassa säteilypaneelit ja konvektoripaneelit ovat kaksi täysin eri tuotetta. Suunniteltaessa kohteita edellä mainitut seikat on tärkeä ottaa huomioon, jotta asiakas saa tavoittelemansa sisäilmahyödyt ja toimialamme sitä kautta kannattavaa liiketoimintaa.

Tuotekehitys on erittäin tarpeellista ja kannatettavaa, kunhan pidetään mielessä säteilyn teoria.