Energiamuodon vaihtaminen maakaasusta pellettiin

Ukrainan sodan myötä Euroopassa alkoi suuri muutos, jossa pyritään irtautumaan lämmitykseen tarvittavasta maakaasusta. Itula Oy:n Ruokolahden Puntalassa sijaitsevan tuotantoyksikön toimistotila ja kaksi hallia lämpenivät niin ikään maakaasulla. Kaasun hinta kasvoi nopeasti ja reagoimme nopeasti pudottamalla vähemmän käytettyjen tilojen lämpötiloja, sekä korvaamalla osittain kaasua sähköllä. Ruokolahden kunta esitti kaasun käytön korvaamista pellettikattilalla, joka alueelle toimitti suomalainen ProPellet Oy. Puupellettin hintakehitys on ollut maakaasuun verrattuna maltillinen. Puupelletin hyvä puoli nykyisessä maailmantilanteessa on hinnan lisäksi polttoaineen korkea kotimaisuusaste ja sen valmistus lähialueen sahateollisuuden tuotannon sivutuotteista, kuten höylänlastusta.