Itula Oy:n ItuGraf ja ItuString+ kattosäteilijöille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Itula Oy:n ItuGraf ja ItuString+ kattosäteilijöille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta.

Itula Oy valmistaa Ruokolahdessa energiaa ja ympäristöä säästäviä vesikiertoisia kattosäteilyjärjestelmiä ainoana yrityksenä Suomessa. Alan edelläkävijänä kehitämme jatkuvasti yhä energiatehokkaampia ratkaisuja omassa laboratoriossamme.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

- Suomalaisena perheyrityksenä kotimaisuus ja vastuullisuus on meille tärkeää. Avainlippu-merkillä haluamme tuoda esille, että meidän valmistamamme ja kehittämämme kattosäteilijät ovat sataprosenttisesti suomalaisen osaamisen ja työn tuloksia, toteaa Itulan myynti- ja markkinointikoordinaattori Tomi Huuskonen.

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

- Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Mentu kertoo.

Lisätietoja

Tomi Huuskonen, myynti- ja markkinointikoordinaattori, Itula Oy, 044 066 1620, tomi.huuskonen [at] itula.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu [at] suomalainentyo.fi

Itula Oy on edelläkävijä energiatehokkaiden lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien toimittajana. Tarjoamme vahvan asiantuntijuutemme asiakkaidemme käyttöön hankesuunnittelusta lopulliseen toteutukseen saakka. www.itula.fi/ratkaisut

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä noin 5000 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Tehtävämme on kannustaa valitsemaan työtä Suomeen. www.suomalainentyo.fi