Derby business park 1.jpg

derby business park

Vuosi:                              2012

Projektin tyyppi:            Uudiskohde

Toimitetut tuotteet:        ItuGraf - lämmitys- ja jäähdytyspaneelit

 

Projektin kuvaus: 

Derby Business Park on SRV Rakennus Oy:n Espoon Perkaalle rakennuttama kolmen toimistotalon muodostama yhteensä 24 000 kerrosneliömetrin kompleksi. Kohteen pitkälle viedyt tekniset ratkaisut palvelevat vaativaa tavoitetta: Yhtiö aikoo hakea sille LEED Platinum –ympäristösertifikaattia. Korkealle asetetun tavoitteen saavuttamista edesauttavat päävuokralaiseksi tulevan Siemensin uusi rakennusautomaatio, maalämmön käyttöönotto sekä korkealaatuinen kattosäteilylämmitys- ja –jäähdytysjärjestelmä. 

”Energiakysymykset ovat tässä keskeisessä osassa. Tästä syystä valitsimme päälämmönlähteeksi maalämmön ja lämmönjakelutavaksi kattosäteilypaneelit. Paneeliratkaisulla saimme yhdistetyksi samaan komponenttiin myös jäähdytystoiminnon”, kertoo hankkeen talotekniikasta vastaava projektipäällikkö Ari Pulkki. 

Pulkki kertoo päätyneensä säteilypaneelitoimittajista Itulaan, koska yhtiö kykeni osoittamaan ilmoittamansa tehon ja muiden keskeisten ominaisuuksien vastaavuuden todellisissa olosuhteissa. ”Kisassa oli mukana paneelitoimittajia, joilla ilmoitetut ja todennetut arvot poikkesivat huomattavasti toisistaan”, Pulkki sanoo.

Tyytyväisyys jo valmiin A-talon lämmitys- ja jäähdytysratkaisuun oli työmaalla sitä luokkaa, että myös rakenteilla oleviin B- ja C-taloihin tilattiin vastaavat järjestelmät. ”Pääosa eli noin 40 prosenttia hankkeen yhteensä noin 1200 paneelista asennetaan ensi kesänä valmistuvaan C-taloon, joka tulee automaatiotoimittaja Siemensin Suomen toimiston käyttöön”, Pulkki kertoo.

Kattosäteilypaneelit tvalittiin Derby Business Parkin kaikkiin kolmeen rakennukseen paitsi energiatehokkuuden takia myös mukavuus- ja ulkonäkösyistä. Säteilijöiden perusperiaatteen mukaisesti lämmitys- ja jäähdytys on tehokkaimmillaan juuri siinä, missä niiden pitääkin: toimiston käyttäjien vartaloiden korkeudella. Kaikki on pitkälle automatisoitu, kuitenkin niin, että kullakin toimiston alueella tiloja käyttävät voivat asettaa lämpötilan haluamalleen, ±2°C:n rajoissa säädettävälle tasolle.

Perkkaan Derby Business Parkiin asennetaan 15 erityyppistä Itulan kattosäteilypaneelia. Pääosa niistä jää kattoon ripustettuina näkyviin, mutta talojen päädyissä vallitsevana ratkaisuna on paneelien upottaminen alakattorakenteeseen. ”Itulan paneelit ovat kattoon upotettuina varsin huomaamattomia, mitä pidän arkkitehtuurin näkökulmasta etuna. Myös siellä, missä alakattoja ei ole, paneelit sopivat eleettömyydessään ja selkeydessään mainiosti ympäristöönsä”, perustelee arkkitehti Minna Lahdelma hankkeen pääsuunnittelijana toimivasta Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy:stä.