Metsä Board Joutseno-fabrikken

Beskrivelse av prosjektet: Metsä Board Joutseno-fabrikken, Lappeenranta

Itula har levert et frostbeskyttelsessystem til lasteområdet med gjennomkjøring for Metsä Board Joutseno-fabrikken. Området er åpent og utsatt for temperaturer under null om vinteren. Hovedoppgaven til frostbeskyttelsessystemet er å holde gulvoverflaten fri for is slik at lastebiler kan kjøre gjennom.

Etter nøye planlegging ble det konkludert med at takmonterte strålepaneler varmet opp med en blanding av glykol og vann ville gi det beste resultatet for dette bestemte bruksområdet. Den tidligere gulvvarmen brukte mye elektrisitet, mens et vannsirkulasjonssystem kan brukes med alle typer energikilder. I Metsä Boards tilfelle ble det benyttet varmeenergi gjenvunnet fra fabrikkens egen produksjonsprosess. Takket være det nye systemet, er fabrikken 100 % selvforsynt når det gjelder oppvarming av lasteområdet. 

-  Vi kunne stole på Itula og deres kompetanse helt fra starten av prosjektet. Vi mottok et tydelig forslag til et system som best ville passe våre behov. Vi var overbevist om at løsningen ville være vellykket. Etter ett år fungerer alt som planlagt, sier Jukka Neuvonen, prosessingeniør hos Metsä Board Joutseno-fabrikken.

metsäboardjno
Utfordrende forhold

Lasteområdet til Metsä Board Joutseno-fabrikken er åpent fra to ender med både jernbanelinjer og en lastebilfil som går gjennom. Om vinteren faller temperaturen til under null, og lastebilene tar med seg snø, is og vann innendørs. 

Gulvoverflaten må forbli frostfri selv på de kaldeste dagene. Den oppvarmede gulvflaten er omtrent 100 meter lang og 8,5 meter bred. Elektriske oppvarmingskostnader stiger ofte i kalde områder. Strålevarmepaneler oppvarmet med vann er veldig effektive selv i rom med høyt tak, fordi de varmer opp overflater og ikke selve luften. Dette grunnleggende driftsprinsippet gjorde strålepaneler til en ideell løsning for de krevende forholdene i lasteområdet til Metsä Board-fabrikken.

Rimelig og raskt

Det var ikke gjennomførbart å reparere det gamle elektriske gulvvarmesystemet. Det å installere et nytt vannsirkulasjonssystem ville på den andre side innebære å rive opp hele det brukbare gulvet. Å bygge et nytt, sterkt nok gulv ville også vært vanskelig, kostbart og tidkrevende. I løpet av denne tiden ville de ikke kunne bruke lasteområdet.

Takket være stråleløsningen i taket, kunne hele systemet installeres enkelt i takstrukturene. Systemet ble perfekt integrert med den eksisterende teknologien. Gulvstrukturene forble intakte og lasteområdet kunne brukes uten avbrudd. Det tok mindre enn ett år å fullføre prosjektet fra planlegging til introduksjon. 

170123-Itula-Metsä-Board-Refe-45 (2).jpg
Selvforsynt oppvarming

Et vannsirkulasjonssystem er egnet for alle energikilder. Som for Metsä Board Joutseno, kan det benyttes sekundær varme gjenvunnet fra fabrikkens egen prosess. Sammenlignet med for eksempel direkte elektrisitet gir dette store besparelser.