Pohjola sykehus Tampere

Beskrivelse av prosjektet: Pohjola sykehus, Tampere

Itula er den ledende leverandøren av varme- og kjølesystemer for tak i den finske sykehusbygningssektoren. Det nylig ferdigstilte sykehuset er allerede det femte anlegget til Pohjola sykehus med ItuGraf-taksystem for strålevarme og -kjøling. Takket være de mange fordelene er det stor etterspørsel etter systemet i nye sykehusprosjekter. 

Det første Pohjola sykehus ble åpnet i Helsinki i 2013. Det andre sykehuset, som er bygget i historiske omgivelser ved Tammerkoski-strykene i Tampere, ble etterfulgt av sykehus i Kuopio, Oulu og Turku.

Sunt og funksjonelt inneklima

Et godt inneklima er spesielt viktig i sykehusmiljøer. Høye hygienekrav og behovene som oppstår til ventilasjon, oppvarming og kjøling i de ulike spesialområdene på et sykehus, gjør dette til helt spesielle byggeprosjekter.

I sykehusmiljøer er god hygiene og godt vedlikehold av dette blant de viktigste kriteriene når man velger en varme- og kjøleløsning. God innendørsluftkvalitet og romforhold bidrar til velvære og rehabilitering for pasientene, noe som selvfølgelig er den viktigste oppgaven til et sykehus.

Et strålesystem oppfyller høye hygienekrav

I sykehusmiljøer må elementer som tiltrekker og bygger opp støv og skitt, minimeres. Tradisjonelle radiatorsystemer tiltrekker forurensende stoffer og krever konstant rengjøring. Strålepaneler har en glatt overflate, som ikke samler urenheter og gjør dermed arbeidet lettere.

I tillegg til utfordringene som er beskrevet ovenfor, skaper tradisjonelle varme- og kjølesystemer trekk og luftbevegelse. Luftbevegelse bærer urenheter – og i verste fall bygger mugg og bakterier seg opp i systemet på grunn av fuktighet.

Designutfordringer i spesialområder på sykehus

Sykehusmiljøer inneholder mange veldig ulike områder som er designet for forskjellige funksjoner og prosesser som foregår samtidig. ItuGraf kan takle mange av utfordringene for varme- og kjøleløsninger i sykehusmiljøer. Strålesystemer skaper ideelle forhold for både pasienter og personale.

På operasjonsstuer er hygiene i toppklasse og utmerkede arbeidsforhold uten trekk eller støy ytterst viktig. Strålepaneler med rask respons holder forholdene behagelig, uansett belastninger og svingninger.

I for eksempel pasientrom med mer enn én seng og postoperative avdelinger har hver pasient individuelle behov når det gjelder temperatur. Takket være strålepanelsystemet kan hver pasient kontrollere temperaturen i deres eget område med en panelspesifikk termostat og kontroll uten å påvirke andre pasienter i rommet.

Isolasjonsrom samt positive eller negative trykkrom krever at kjøle- og varmesystemet og ventilasjonen er sømløst integrert. Ettersom oppvarming og kjøling med et strålesystem ikke forårsaker noen luftbevegelse, kan ventilasjonen utformes som en uavhengig enhet.

 Panelene kan spesiallages i alle størrelser og alle RAL-farger, enten med en glatt eller perforert overflate. Ferdige produktmodeller er tilgjengelig for CAD-designprogramvare.

ItuGraf gir utmerket energieffektivitet

Et strålesystem gir enestående energieffektivitet. Sammenlignet med tradisjonelle systemer kan de spare hele 40 %. De CE-godkjente panelene er laget av ikke-brennbart, korrosjonsfritt materiale og egner seg for alle energikilder. ItuGraf genererer LEED-punkter som et energieffektivt, miljøvennlig system.

Enkel installasjon

ItuGraf integreres enkelt med nedhengte tak og andre byggetekniske strukturer for å danne en estetisk helhet. Det er ikke noe behov for separate utendørsenheter eller for eksempel avløp for kondensvann. I tillegg er systemet så godt som vedlikeholdsfritt. På sykehus blir panelene montert i nedhengte takstrukturer for å sikre best mulig hygiene. Alternativt kan løsningen realiseres med områdeinstallasjoner. 

Finsk produksjon og korte leveringsavstander bidrar også til fleksibilitet i alle faser av prosjektet. Støtte knyttet til installasjon og eventuelle ekstra leveranser kan gjøres på kort varsel.