Mikkelin Perhetalo

Projektin kuvaus: Mikkelin Perhetalo, hyvinvointikeskus

Perheiden hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn keskittyvä Perhetalo on rakennettu osana Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essoten ESPER-hanketta, jossa Mikkelin alueen erikoissairaanhoito sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalityön palvelut haluttiin keskittää keskussairaalan alueelle. Kiinteistön suunnittelun lähtökohtana on ollut parantaa lapsiperheiden palvelua sekä luoda palveluista saumaton kokonaisuus yli toimialarajojen. Hätätapausten varalta Perhetalo on yhdistetty ilmakäytävillä uudistuneeseen Kuuma sairaalaan.

Perhetalon näyttävät luontoaiheiset lasijulkisivut kunnioittavat paikalla aiemmin ollutta kaupunkipuistoa. Taiteilija Lauri Nykoppin Koivupuisto-taideteos koostuu 600 lasielementistä ja kaikkiaan julkisivulasin kokonaispinta-ala on noin 2 400 neliömetriä.

Tasaisia lämpötiloja ja vedotonta jäähdytystä

Kaukolämpöverkkoon liitetty kiinteistö lämpenee ja jäähtyy kotimaisilla ItuGraf-paneeleilla. Energiansäästön ohella kattosäteilyjärjestelmä tuo mukanaan merkittäviä hyötyjä erityisesti sairaalakiinteistöissä, joissa miellyttävän ja terveellisen sisäilman sekä korkean hygieniatason merkitys korostuu. Sairaaloissa sisäilmastolle asetetut vaatimukset ovat erityisen korkeat, sillä asiakkaat voivat olla terveydentilansa takia herkkiä ilman epäpuhtauksille, vedolle ja lämpötilan muutoksille.

Perhetalon synnytyssali
Kattosäteilyjärjestelmän ansiosta synnytyssalien lämpötila pysyy miellyttävänä vuodenajasta riippumatta.
 

Säteilymenetelmää hyödyntävä ItuGraf-järjestelmä mahdollistaa potilashuoneiden täysin vedottoman jäähdytyksen ja pitää huolen siitä, että lämpötila pysyy aina halutussa arvossa. Tilakohtainen säätö tekee potilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen mahdolliseksi entistä paremmin myös sisäolosuhteiden osalta.

Tilan käyttäjälle lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän toiminta on kaikin puolin huomaamatonta: häiritsevää ääntä tai vetoa ei synny, eikä potilaiden tai henkilökunnan tarvitse kärsiä liian korkeasta lämpötilasta kesähelteilläkään.  ItuGraf-järjestelmä on parhaimmillaan tiloissa, joissa lämpötilakuormitukseen on reagoitava nopeasti.

Moderni paneelijärjestelmä ylläpitää korkeaa hygieniatasoa

Sairaaloiden materiaalivalinnoissa suositaan helposti puhtaana pidettäviä pintoja, joissa ei ole pölyä ja likaa kerääviä koloja tai saumoja. Näin halutaan esimerkiksi estää tautien leviämistä ja helpottaa henkilökunnan työtä harventamalla pintojen puhdistusväliä.

ItuGraf auttaa omalta osaltaan ylläpitämään korkeaa hygieniatasoa, sillä ilman puhaltimia toimiva järjestelmä ei liikuta ilmaa eikä sileäpintaisissa paneeleissa ole puhtaanapitoa vaativia pintoja. Ilman liikkeen vähentyessä myös pölyn, bakteerien ja virusten leviäminen minimoituu.

Perhetalo vastaanottohuone
Paneelien asennus alakattoon integroiden takaa parhaan mahdollisen hygieniatason.
 

Perinteisten lämmitysjärjestelmien ongelmana on, että patterit keräävät epäpuhtauksia pinnoilleen ja tarvitsevat erillisen jäähdytysjärjestelmän rinnalleen. Jäähdytyksessä käytetyt ilmalämpöpumput ja puhallinkonvektorit puolestaan aiheuttavat vetoa ja kierrättävät epäpuhtauksia huoneilmassa. Tämä on johtanut tiukentuneiden energiansäästötavoitteiden ohella kattosäteilyjärjestelmien suosion kasvuun sairaalarakentamisessa.

Mikkelin perhetalo vastaanottohuone
Kattosäteilyjärjestelmien suosio kasvaa sairaalarakentamisessa sen tarjoamien energiansäästöön ja sisäolosuhteisiin liittyvien hyötyjen ansiosta.