Kuljetusliike Tuomala

Projektin kuvaus: Kuljetusliike Tuomala, Helsinki

Kun Kuljetus Tuomala Oy:n uutta monitoimihallia lähdettiin suunnittelemaan, määriteltiin yhdeksi lähtökohdaksi mahdollisimman energiatehokas sekä nopeasti muuttuviin lämpötiloihin reagoiva lämmönjako. Uuden rakennuksen lämmönlähteeksi valikoitui samaisella energiatehokkuuden kriteerillä maalämpö.

Maalämmön ja lämmönjakoverkoston tehokkuus nostettiin huippuunsa suunnittelemalla verkoston lämpötilat vastaamaan lattialämmityksellekin mahdollisia alhaisia lämpötiloja. Verkoston menoveden alhaisella lämpötilalla saavutetaan huomattava energiaomavaraisuuden aste (COP 5 – yhdellä kWh tuotetaan viisi kWh). Samalla luotiin tehokkaat edellytykset maaviileän käytölle.

Kohteessa on Itulan lämmityksen ja jäähdytyksen automatiikka, pumppuryhmät ja lämmönvaihtimet, joilla ohjataan sekä lämmitystä että jäähdytystä. Toimiston ItuGraf - lämmitys-ja jäähdytyspaneeleilla sekä rekkahallin kattosäteilijöillä voidaan kesäisin jäähdyttää rakennusta. Kokonaisuutena on saatu rakennettua erittäin energiatehokas ja miellyttävä tilakohtainen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä kohtuullisella hankintahinnalla.  

Kattosäteilijöiden etu teknisten ominaisuuksiensa lisäksi on muutosjoustavuus sellaisissa tilanteissa, joissa tilojen pohjaratkaisua muokataan jälkikäteen. Tätä ei esimerkiksi lattialämmityksellä pystytä tarjoamaan.