Metsä Board Joutsenon tehdas

Projektin kuvaus: Metsä Board Joutsenon tehdas, Lappeenranta

Itula toteutti sulanapitojärjestelmän Metsä Board Joutsenon tehtaan lastaushalliin. Avoimessa tilassa lämpötila laskee talvella pakkasen puolelle. Sulanapitojärjestelmän tärkeimpänä tehtävänä on pitää tilan läpi kulkevan rekkalinjan lattiapinta sulana.

Suunnittelussa päädyttiin glykoliseoksella täytettyyn vesikiertoiseen kattosäteilyjärjestelmään sen tuomien merkittävien hyötyjen vuoksi. Aikaisemmin käytössä ollut lattialämmitysjärjestelmä kulutti sähköenergiaa, kun taas vesikiertoisessa järjestelmässä voidaan hyödyntää mitä tahansa energialähdettä. Metsä Boardin tapauksessa tämä tarkoittaa omasta tuotannosta syntyvän lämpöenergian hyödyntämistä. Uuden järjestelmän ansiosta tehdas on lastaushallin lämmityksessä täysin omavarainen.

- Projektin alkuvaiheista lähtien pystyimme luottamaan Itulan ammattitaitoon. Saimme selkeän ehdotuksen juuri meidän tarpeisiimme parhaiten vastaavasta järjestelmästä. Olimme vakuuttuneita, että tällä tulemme onnistumaan. Ensimmäisen vuoden käyttökokemuksella järjestelmä toimii suunnitellusti, kertoo prosessi-insinööri Jukka Neuvonen, Metsä Boardin Joutsenon tehtaalta.

Lastaushallin haastavat olosuhteet 

Metsä Board Joutsenon tehtaan lastaushalli on avoin kahdesta päädystä ja sen läpi kulkee sekä juna- että rekkalinja. Talvella tilojen lämpötila laskee pakkasen puolelle ja rekkaliikenne kuljettaa mukanaan lunta, jäätä ja vettä. Lattiapinnan tulee pysyä plussan puolella kovimmillakin pakkasilla. Lämmitettävä lattiapinta on noin 100 metriä pitkä ja 8,5 metriä leveä. Sähkölämmityksen käyttökustannukset nousevat helposti korkeaksi kylmätiloissa. Säteilymenetelmällä toimivat, korkeissakin tiloissa tehokkaat vesikiertoiset kattopaneelit lämmittävät pintoja, eivät ilmaa. Tämä on yksi tärkeimmistä kattosäteilijöiden toimintaperiaatteista, jonka ansiosta järjestelmä soveltuu muun muassa juuri Metsä Boardin lastaushallin lämmitystarpeeseen erinomaisesti.

Edullisin ja nopein vaihtoehto 

Vanhaa sähkökäyttöistä lattialämmitysjärjestelmää ei ollut kannattavaa korjata. Uuden vesikiertoisen järjestelmän asentaminen lattiarakenteisiin taas olisi tarkoittanut vielä täysin käyttökuntoisen lattian purkamista. Tässä tapauksessa myös uuden lattian toteuttaminen tarpeeksi kestäväksi olisi ollut haasteellista. Urakasta olisi tullut paitsi pitkäkestoinen myös kallis toteuttaa. Sen aikana lastaushallin käyttö olisi pitänyt keskeyttää. 

Kattosäteilyratkaisun ansiosta järjestelmä pystyttiin asentamaan vaivattomasti kattorakenteisiin. Järjestelmä integroituu erinomaisesti muuhun tekniikkaan. Lattiarakenteet pysyivät koskemattomina ja lastaushalli oli koko urakan ajan käytössä. Suunnittelusta järjestelmän käyttöönottoon kesti vajaa vuosi.

Omavaraisuus lastaushallin lämmityksessä
Vesikiertoinen järjestelmä soveltuu mihin tahansa energialähteeseen. Kuten Metsä Board Joutsenon tehtaan tapauksessa, omasta tuotannosta syntyvää sekundäärilämpöä pystytään hyödyntämään lämmityksessä. Mahdollisuus on merkittäviin säästöihin esimerkiksi verrattuna suoran sähköenergian käyttämiseen.