Medikro

Projektin kuvaus: Medikro, Kuopio

Kuopiolainen Medikro Oy suunnittelee, valmistaa ja markkinoi keuhkosairauksien diagnosoinnissa ja seurannassa käytettäviä lääketieteellisiä järjestelmiä. Tammikuussa 2014 Medikron henkilöstö muutti uusiin toimitiloihin, joissa tehdään muun muassa virtausantureiden testausta. Testausta sekä erinomaisia työskentelyolosuhteita varten tarvitaan mahdollisimman tasaisia lämpötilaoloja, jotka saavutetaan ItuGraf-kattosäteilyjärjestelmällä.

- Meillä on täällä tiivis, koulutetuista ammattilaisista koostuva tiimi, jossa on edustettuna sekä tuotekehitys- ja testaus- että markkinointiosaamista. Tiimi tekee lujasti työtä, jossa jaksamisen yksi edellytys on korkealaatuinen sisäilmasto. Sen keskeinen kriteeri taas on lämmityksen ja kesällä jäähdytyksen tasaisuus. Tasaisia oloja tarvitaan ykköskerroksen kokoonpanotiloissa, erityisesti virtausantureiden testauksessa, kertoo Mikko Eloranta Medikro Oy:stä.

Medikro sisältä.jpg

Medikro uusissa toimitiloissa Kuopiossa lämmönlähteenä on maalämpö ja jäähdytyksessä hyödynnetään maaviileyttä. Medikron uudisrakennuksen LVI-teknisestä suunnittelusta vastaava Miikka Tiihonen Insinööritoimisto J. Markkanen Oy:stä kertoo kattosäteilypaneelien tulleen määrätyiksi jo suunnitteluvaiheessa.

Tiihosen mukaan tasaiset lämpöolot olivat keskeisin, joskaan ei ainoa, ItuGrafin valintaa puoltavista perusteista.

- Kattosäteilyllä on sekin etu, että ilman lämpötilaa voi lämmityskaudella laskea ja jäähdytyskaudella taas nostaa ilman, että se tuntuu käyttäjän mielestä epämiellyttävältä. Näin säästyy myös energiaa, Tiihonen perustelee.