UPM Biofore

Projektin kuvaus: UPM Biofore, Helsinki

Joulukuussa 2013 valmistunut UPM-Kymmene Oyj:n viisikerroksinen pääkonttori Biofore on vaikuttava ilmestys sekä arkkitehtuuriltaan että teknisiltä ratkaisuiltaan. Paikalleen valettuun betonirunkoon yhdistyy geometrisesti monimutkaisia lasi- ja puurakenneosia. 

- Tämän tyyppisissä hankkeissa on erittäin tärkeää että alakattorakennetta ja sen suojassa olevaa talotekniikka tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Kattoon sijoitettava lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä tarjoaa tähän loistavat lähtökohdat, kertoo rakennuksen projektiarkkitehti Mariitta Helineva.

Rakennuttaja UPM-Kymmene valitsi LVIA- ja sprinklerurakoitsijaksi Vesijohtoliike Halmesvaara Oy:n, joka tunnetaan pääkaupunkiseudun vaativimpien kohteiden kokeneena osaajana. LVI-suunnittelusta puolestaan vastasi FCG Asplan Oy. Sekä LVI-suunnittelija että -urakoitsija pitävät Itulan toimittamaa kattopaneelijärjestelmää täsmälleen oikeana ratkaisuna vaativaan kohteeseen.

- Jo lähtökohta, jonka mukaisesti piti saavuttaa vaativin sisäilmaluokka eli S1, rajasi useimmat muut vaihtoehdot pois. Jotta ilmanvaihdon ilmamäärät ja jäähdytyksen tehontarpeet oli mahdollista saavuttaa, osoittautui, ettei esimerkiksi jäähdytyspalkeilla ole mahdollista saavuttaa tarvittavia vetokriteerejä, LVI-suunnittelusta vastaava Harry Stenvall kertoo.

Itula toimitti kohteeseen kaikkiaan noin 1500 lämmitys- ja jäähdytyspaneelia. Itulan rooli projektissa oli toimittaa koko 18 erityyppisestä paneelista koostuva kattosäteilyjärjestelmä sekä tuoda merkittävä asiantuntijapanos kattolämmityksen ja -jäähdytyksen suunnitteluun. Keskeisimpänä syynä lämmitys- ja jäähdytyspaneelien valintaan oli halu tehdä kiinteistöstä käyttäjäystävällinen, muun muassa vedottomuuden avulla. Lisäksi urakoitsijan oli helppo luottaa Itulan toimitusten onnistumiseen.  

- Tärkeä panos oli alihankkijoillamme, joista Itula oli tässä kohteessa ehdottomasti merkittävimmästä päästä. Suhtauduin alusta alkaen luottavaisesti toimituksen onnistumiseen, sillä kokemukset aiemmasta Itulan kanssa toteuteutusta yhteistyökohteesta, Helsingin keskustan Glo-hotellista, olivat pelkästään myönteiset. Sama onnistumisen linja jatkui tälläkin työmaalla, kertoo urakoitsijan projektipäällikkö Vesa Vehviläinen.