Fördelar med taksystem för strålningsvärme i produktionsanläggningar

Anttilan logistiikkakeskus

Ett system med takpaneler för strålningsvärme är ett perfekt val för att värma upp och kyla produktionsanläggningar. Systemet kan upprätthålla optimala förhållanden i lokaler med upp till 30 meters takhöjd. Dessutom är det en ekonomisk lösning både avseende investering och driftkostnader.

Takpaneler för strålningsvärme värmer upp ytor och inte själva luften. Värmestrålningen i rummet känns behaglig på huden även om själva lufttemperaturen är lägre. Det fungerar som vårsolen – den ger värme trots att det är kallt i luften.

Detta ger perfekta förhållanden med lägre temperaturer, vilket leder till energibesparingar. I till exempel stora industrilokaler och andra produktionsanläggningar kan strålningsvärme spara upp till 40 % energi jämfört med vanliga system med fläktkonvektorer eller radiatorer.

Ett system som svarar snabbt är optimalt för föränderliga förhållanden

Strålningspaneler reagerar snabbt och effektivt på värmelaster från tillverkningen eller utrustningen. Förhållandena hålls optimala i alla utrymmen, inklusive de som är utsatta för snabba temperatursvängningar. Detta sparar energi eftersom systemet inte värmer upp utrymmet för mycket.

Anpassningsbara för olika värme- och kylbehov

Paneler för strålningsvärme är ett energieffektivt sätt att värma upp begränsade utrymmen utan att utan att det omgivande utrymmet blir varmt. I öppna kalla rum och lokaler där uppvärmning av hela utrymmet inte är nödvändigt eller möjligt kan panelerna effektivt reglera temperaturen. Kylning kan göras på samma sätt.

Ett exempel på en sådan lösning är ett system för golvfrostskydd i ett industriellt, kallt lastområde inomhus. De takmonterade panelerna ser till att lastbilarnas köryta ligger över fryspunkten året runt. Läs mer om Metsä Board-projektet här. 

Metsä Boardin säteilijät
Utmärkt prestanda i renrum och andra utrymmen där god luftkvalitet är avgörande

Produktionsanläggningar där en låg halt av damm och andra föroreningar samt kontrollerade fuktförhållanden är ett krav är utmanande för värme- och kylsystem. Till skillnad från traditionella system, som genererar luftrörelse och för med sig föroreningar från en plats till en annan, påverkar inte strålningsvärme och -kyla luftcirkulationen i lokalen. Dessutom har inte panelerna inga extra ytor som kan dra till sig damm. 

Extra komfort i arbetsmiljöer

Strålningsvärme känns varmt på huden. Uppvärmning och kylning skapar inte rörelse i luften, vilket bidrar till en behaglig arbetsplats. Vid särskilt dammiga förhållanden finns det till exempel ingen onödig luftrörelse som kan förflytta dammet runt i rummet. Systemet minskar städkostnaderna och gör att personalen kan fokusera på det som är viktigt. Förutom en behaglig strålningsvärme kan personalen njuta av att slippa drag och oljud.