ItuGraf möter de nya utmaningarna i vårdmiljöer

Tampella 1

Itula är den ledande leverantören av värme- och kylsystem för den finska byggsektorn för sjukhus. Det nyligen färdigställda sjukhuset är det femte Pohjola-sjukhuset med ItuGrafs taksystem för uppvärmning och kylning. Tack vare dess många fördelar är systemet mycket eftertraktat i sjukhusbyggprojekt. Det första Pohjola-sjukhuset öppnades i Helsingfors 2013. Det andra sjukhuset byggdes i Tammerfors vid Tammerfors ström och följdes av sjukhus i Kuopio, Uleåborg och Åbo.

Hälsosamt och funktionellt inomhusklimat

Ett bra inomhusklimat är särskilt viktigt i en sjukhusmiljö. Höga hygienkrav och de olika behoven avseende ventilation, uppvärmning och kylning i olika specifika utrymmen gör sjukhus till ovanliga byggnadsprojekt.

I sjukhusmiljöer är upprätthållande av en hög hygiennivå bland de viktigaste kriterierna när man väljer en värme- och kyllösning. En god kvalitet avseende inomhusluft och rumsförhållanden bidrar till patienternas välmående och tillfrisknande, vilket – så klart – är sjukhusets främsta uppgift.

Strålningssystem uppfyller höga hygienkrav

I sjukhusmiljöer ska ytor som kan samla damm och smuts minimeras. Traditionella radiatorsystem drar till sig föroreningar och kräver ständig rengöring av personalen. Strålningspaneler har släta ytor som inte samlar orenheter, vilket förenklar arbetet.

Utöver utmaningarna som beskrivs ovan skapar traditionella värme- och kylanordningar drag och rörelse i luften. Luft som rör sig för med sig orenheter och i värsta fall kan mögel och bakterier ansamlas i systemet på grund av fukt.

Utmaningar avseende utformningen av sjukhusets olika utrymmen

Sjukhusmiljöer består av väldigt olika utrymmen som utformats för olika funktioner och processer som ska ske samtidigt. ItuGraf kan uppfylla många krav avseende värme- och kyllösningar i sjukhusmiljöer. Strålningssystem skapar perfekta förhållanden för både patienterna och personalen.

I operationssalar är det oerhört viktigt med strikt hygien och bra arbetsförhållanden utan drag eller oljud. Strålningspaneler som svarar snabbt ser till att förhållandena i lokalerna är behagliga oavsett hur belastningen förändras.

I till exempel patientsalar med mer än en säng och i uppvakningsrum har alla patienter individuella temperaturbehov. Tack vare panelsystemet kan varje patient reglera temperaturen i sitt eget utrymme med en termostat och kontroll som hör till den specifika panelen utan att påverka andra patienter i rummet.

Isoleringsrum samt rum med övertryck eller undertryck kräver att uppvärmningssystemet och ventilationen är sömlöst integrerade. När uppvärmning och kylning sker med strålningssystem blir det ingen luftrörelse, och ventilationen kan därför utformas som en fristående enhet.

Panelerna kan skräddarsys i alla storlekar och alla RAL-färger, antingen med en slät eller perforerad yta. Färdiga produktmodeller finns tillgängliga för CAD-program.

ItuGraf ger utmärkt energieffektivitet

Ett strålningssystem är otroligt energieffektivt. Jämfört med vanliga system kan man spara upp till 40 %. De CE-märkta panelerna tillverkas av ett brandsäkert, rostfritt material och är lämpliga för alla energikällor. ItuGraf har tilldelats LEED-poäng i egenskap av energieffektivt, miljövänligt system.

Enkel installation

ItuGraf kan enkelt integreras i undertak och andra konstruktioner för att bilda en estetisk helhet. Det krävs inga utomhusenheter eller dränering av kondensvatten. Dessutom är systemet i princip underhållsfritt. På sjukhus monteras panelerna vanligtvis på hängande takstommar för att säkerställa bästa möjliga hygien. Som ett alternativ kan lösningen utföras som områdesinstallation.