Omfattande experttjänster i alla faser av projektet

Asiantuntijapalvelut kuva

En av våra riktlinjer är vårt löfte att vara en expert som jobbar i nära samarbete med våra kunder. I de flesta av våra projekt är vi inblandade i alla faser, från planering till slutförande. Detta innebär förstklassiga produkter och systemlösningar som passar dina lokaler samt snabba svar, flexibilitet, tillförlitlighet och teknisk support genom hela projektet.

Det är lätt att bli framgångsrik när man jobbar med en föregångare i branschen

Vi utvecklar ständigt ännu mer energieffektiva lösningar i vårt eget laboratorium. Vi är det enda företaget i Finland som tillverkar takpaneler för strålningsvärme i vår egen fabrik. Våra system är innovativa och de mest effektiva på marknaden. Vår tillverkningsprocess är utformad för att hjälpa byggföretag, ägare och användare att bedriva sin verksamhet mer effektivt.

Asiantuntijapalvelut kuva 2

Dessutom utvecklar och delar vi vår expertis till fördel för branschen. Tillsammans med våra partner organiserar vi regelbundna seminarier och internutbildningar som förenar framstående experter och yrkesverksamma. Vi är engagerade i att framtida värme- och kyllösningar både är miljövänliga och ekonomiska.

Vi stöttar våra kunder i alla faser av projektet

Vi erbjuder våra kunder omfattande expertis avseende projektplanering, modellering av värme- och kylsystem, utformning av byggnadsteknik och logistikhantering, samt vid behov även systeminstallation och -testning.

Detaljerad information och totalpriser direkt i projektplaneringsfasen

Vi hjälper våra kunder i valet av system och fokuserar på att hitta den mest lämpliga lösningen för uppvärmning och/eller kylning av den aktuella lokalen och i enlighet med våra kunders önskemål. Vi gör beräkningar av kostnader och besparingar som är specifika för lokalen i fråga så att valet mellan de olika alternativen ska vara så enkelt som möjligt. När valet är gjort kan utformningen påbörjas och tillverkningen fortsätter på ett kostnadseffektivt sätt.

De bästa resultaten uppnås när konstruktören och entreprenören, tillsammans med våra experter, tar sig tid under projektplaneringsfasen för att diskutera hur paneler och annan utrustning kan integreras i taket med hänsyn till kostnader och installation. Andra terminalanordningar och sensorer kan utformas så att de kan integreras i våra värme- och kylpaneler, och förinstalleras på vår fabrik. Detta möjliggör den mest effektiva planeringen av installationer och logistik samt maximerar fördelarna med serietillverkning.

Besparingar genom beräkningar vid utformningen av värme- och ventilationssystem

Vi kan utföra energisimuleringar för att fastställa en fastighets energiförbrukning och effektbehov. Vi använder simuleringar för att jämföra de inomhustemperaturer och den energiförbrukning som kan uppnås med olika värme- och ventilationssystem och rumsenheter. Vi erbjuder även utformning av modellenheter.

Med hjälp av beräkningarna kan vi hitta den bästa lösningen som uppfyller våra kunders behov och kraven för lokalerna. När beräkningarna är väl utförda blir inte systemen överdimensionerade. Dessa beräkningar innebär att vi kan göra stora besparingar.

Energiansäästö kuva

En nyckelfärdig lösning ger fördelar i alla faser av projektet

Vi erbjuder vår expertis i alla delar av projektet. När systemet modelleras och utformas och när installationsmetoden och det färdiga utseendet bekräftas med hjälp av ett modellrum kan vi vara säkra på att hela enheten fungerar som planerat.

Våra kunder får priset för hela projektet, utan överraskningar, redan från projektets början. Vi rekommenderar installationsföretag som känner till våra system och har flera års erfarenhet av olika typer av anläggningar. Genom att vara med från början vill vi se till att våra kunder är nöjda med sina system även efter att garantiperioden har löpt ut.

Teknisk support finns alltid tillgängligt

Ditt projekt är inte slutfört förrän alla paneler har installerats och driftsatts enligt plan. Itulas tekniska support finns tillgänglig för dig i alla lägen även om vi bara har tillhandahållit materialet till platsen. Distributionskedjan hålls intakt och säker när samma partner sköter beräkningar, tillverkning och logistik.