ATS-Ammattityökalut Oy satsar på arbetsförhållanden av högsta kvalitet i sin nya hall

ATS-Ammattityökalut Oy tillverkar Atex-arbetskläder och är ett familjeföretag som grundades 1992. Företaget specialiserar sig på tillverkning, import och partiförsäljning av arbetskläder. Företaget säljer dessutom säkerhetsskor, skyddsutrustning, professionella verktyg, fritidskläder och engångsoveraller.

År 2019 byggde ATS-Ammattityökalut Oy en ny hall i Borgå för kontors- och logistiklokaler. Byggnaden värms upp med jordvärme. Till lokalerna valdes Itulas panelprodukter särskilt med anledning av att de är energieffektiva och skapar en jämn och ren inomhusluft. Efter två års erfarenhet kan det konstateras att de fördelar som eftersträvades med systemvalet har förverkligats utomordentligt. 

Verkställande direktör Jari Toivonen berättar att målet med valet av uppvärmningssystem var att skapa goda kontorslika arbetsförhållanden i lokalen så att det går att arbeta till och med i t-tröja för den som önskar. I den 8,5 meter höga hallen planerades i början olika varma sektorer (sval, medelvarm, varm), men denna plan kunde slopas tack vare ItuString+-systemet. Nu är temperaturen 18–21 grader i hela hallen, på nedre plan 18–20 grader och på övre plan tre meter högre upp 20–21 grader.

Hallien ItuString.png
I den nya 8,5 meter höga hallen hålls temperaturen lagom både uppe och nere.
 

Toivonen berättar att takpanelerna som monterats i den nya hallen har löst de problem i fråga om arbetsförhållandena som yppat sig i de tidigare lokalerna.

- Den nya hallen har en höjd på 8,5 meter. Den gamla hallen var 7 meter hög. Temperaturen var 45 °C på övre plan och 18–20 °C på undre plan. Numera är temperaturen 1820 °C nere och 2021°C uppe. Temperaturväxlingen i lokalen är alltså liten. På andra plan i lagret i den gamla hallen var det tungt att arbeta på grund av den varma luftmassan som stigit uppåt. Detta problem har vi inte längre, berättar Toivonen. 

Kuvassa vasemmalla ATS - Ammattityökalut Oy:n toimitusjohtaja Jari Toivonen ja Jussi Kuusela, Itulan avainasiakaspäällikkö.
Verkställande direktören för ATS-Ammattityökalut Oy, Jari Toivonen, och Itula Oy:s nyckelkundchef Jussi Kuusela mitt uppe i en diskussion. Itulas panelsystem som Jussi rekommenderar har löst många problem beträffande inomhusförhållandena i hallen som tidigare orsakat svårigheter.
 

De främsta fördelarna med den finsktillverkade takpanelen ItuString+ som förbättrar inomhusförhållandena är en behagligt jämn temperatur, inget damm, inget drag och inget ljud. Taksystemet fungerar utan fläktar och sätter därför inte luften i rörelse. Därför uppstår det inte heller drag och damm och andra orenheter sprider sig inte med luften.  Enligt Toivonen är det också mycket viktigt för affärsverksamheten att systemet är hygieniskt. I den gamla hallen var de tvungna att sänka temperaturen med propellrar som satte luften i cirkulation men som samtidigt spred damm i hela hallen. Även dammproblemet har försvunnit i den nya hallen. 

- En viktig sak är damm. Det uppstår ändå damm när vi behandlar textilier, kör med truck och trycker textilier. Tidigare var föremål på 5 meters höjd dammiga på ytan, men nu har vi inget damm på 7 meters höjd. Det betyder att dammet inte rör sig i hallen. Luften är mycket renare, berättar Toivonen. 

Kuvassa Atex-työvaatteiden käsittelypiste
ATEX WORKWEAR är ATS-Ammattityökalut Oy:s eget varumärke som omfattar en mångsidig kollektion av arbets- och skyddskläder för de behov som experter i olika branscher har året runt.
 

 Förutom de ypperliga arbetsförhållandena är Toivonen positivt överraskad över den låga energiförbrukningen i den nya fastigheten. 

- Något som är mycket viktigt är att uppvärmningskostnaderna i hallen har sjunkit dramatiskt. De är nästan 50 procent lägre än i den gamla hallen även om den gamla hallen var hälften så stor. I den nya hallen på 1600 m² är underhållskostnaderna till och med hälften så stora som i den gamla hallen på 800 m², konstaterar Toivonen. 

Det långlivade och underhållsfria systemet ItuString+ är en bekymmersfri och med tanke på livscykelkostnaderna förmånlig uppvärmningslösning. Enligt Toivonen har systemet varit smidigt att använda eftersom det inte har krävts några åtgärder efter att systemet togs i bruk. I varje rum finns ett termostat med vilket användaren kan reglera rumstemperaturen så att den känns behaglig.

Kuvassa neuvottelutilan alakattoratkaisu
I konferensrummet är det harmoniskt och ljust tack vare det enhetliga undertaket.
 

Uppvärmningen och nedkylningen i kontorslokalerna har genomförts med värme- och kylpanelerna ItuGraf som integrerats i undertaket. ItuGraf Model A smälter nästan helt in i undertaken av modell A. Undertaket i kontorslokalerna har byggts av Inlook Oy. I taket har belysningen, luftkonditioneringen och ItuGraf-panelerna integrerats. Den å ena sidan anslående och å andra sidan obemärkta lösningen är enligt Toivonen mycket lyckad.  

- Taket ser verkligen snyggt ut. All teknik finns på samma ställe: det normala taket, belysningen, luftkonditioneringen och uppvärmningen, berättar Toivonen.  

I bilden integrerad undertaket i kontorslokalerna
I undertaket i kontorslokalerna finns undertaksskivorna, belysningen, uppvärmningen och nedkylningen samt luftkonditioneringen.