Itula inledde samarbete med norska Canes AS

Itula har ingått ett återförsäljningsavtal med norska Canes AS. Avtalet gäller återförsäljning av Itulas vattenburna taksystem ItuGraf och ItuString+ i Norge. Samarbetet med Canes är en fortsättning på det tidigare samarbetet mellan Itula och Encon AS. Efter att Canes köpt Encons affärsverksamhet beslutade sig Itula och Canes för att tillsammans börja tillhandahålla energieffektiva värme- och kylningslösningar på den norska marknaden. 

Samarbetet mellan Itula och Canes har kommit igång effektivt, eftersom leveranserna till de första projekten har gjorts och antalet offerter ökar snabbt. Stark VVS-kompetens och 20 års erfarenhet av försäljning av hustekniska produkter ger Canes goda förutsättningar att nå de kommersiella målen som ställts upp för samarbetet. Ordföranden för Itulas styrelse, Jukka Itkonen, är glad över samarbetet och tror att det på den norska marknaden finns utrymme och intresse för energibesparande lösningar som till exempel Itulas takpanelsprodukter.