Itulas förberedelser inför effekterna av Corona-viruset

Uutiskuva

Corona-viruset har påverkat vardagen för oss alla och vi på Itula försöker hantera den här utmanande situationen på alla nivåer i vår verksamhet. Att skydda vår hälsa och vårt välmående samt att fortsätta arbetet med våra kunder och projekt är våra högsta prioriteringar. Ansvar är ledordet i allt vårt arbete.

Vår personal jobbar på distans i så stor utsträckning som möjligt. Vi har sett till att arbetsmiljön på kontoret är så säker som möjligt med tanke på den rådande situationen och vi har lagt extra fokus på hygien för att minimera smittorisken. De som misstänks ha smittats och de som har milda förkylningssymtom uppmanas stanna hemma, följa myndigheternas instruktioner och vid behov söka vård. Vi har begränsat antalet affärsresor till ett minimum och vi uppmanar våra anställda att undvika resor även på fritiden. De som återvänder från utlandsresor eller som på annat sätt exponerats för viruset sätts i karantän eller får jobba på distans. Vi följer riktlinjerna och rekommendationerna från den finska regeringen och den finska folkhälsomyndigheten.

Våra experter finns tillgängliga

Hittills har alla möten bokats om för att hållas på distans eller vid ett senare tillfälle.

Vi arbetar under ovanliga förutsättningar tills det är säkert att gå tillbaka till vår ordinarie verksamhet.

Normalt sett kan vi dock ha kontakt på distans och vi säkerställer att arbetet fortsätter och att vi kan hålla vad vi lovar även under dessa utmanande omständigheter. I dessa tider är det ännu viktigare med samarbete och ett öppet sinne.

Baserat på aktuella uppgifter kommer det inte att bli några förseningar eller andra problem med framtida leveranser till följd av coronaviruset. Vi kommer att informera våra kunder och partner om något ändras på den punkten. Du kan alltid kontakta din kontaktperson på Itula om du har några frågor.

Låt oss tillsammans ta hand om varandra och se till att vi och våra nära och kära är säkra.