Distributionscenter i Sibbo

Beskrivning av projektet: distributionscenter i Sibbo

S Groups logistikcenter för konsumentprodukter i Bastukärr i Sibbo öppnade i mars 2012 och har de mest avancerade lösningarna för värme och ventilation. Målet att minimera centrets CO2-utsläpp går i linje med S Groups strategiska mål och uppnås genom energikällan och det energieffektiva värme- och kylsystem som har valts för centret.

- Att minimera CO2-utsläppen är vårt främsta mål och energieffektivitet är naturligtvis också viktigt för oss,säger S Groups projektledare för värme och ventilation Hannu Hyvärinen.

Med en volym på ungefär 1,1 miljoner kubikmeter ger även de minsta förbättringarna gällande energieffektivitet en märkbart lägre energifaktura. Alla lager- och produktionslokaler vid distributionscentret i Sibbo kyls och värms med takpaneler för strålningsvärme från Itula. Dessa finns även i vissa av kontoren. Ungefär 85–90 % av den totala golvytan värms upp och kyls ner med Itula-paneler.

- Enligt min åsikt är takpaneler för strålningsvärme den bästa lösningen för lokaler med högt i tak. Vi har bara använt systemet i ett år hittills men vi kan redan nu säga att det verkligen fungerar,säger Hyvärinen.

Distributionscentret i Sibbo har tilldelats ett ”Excellent”-certifikat från BREEAM med avseende på sitt miljöarbete. Detta certifikat har endast tilldelats tre nya byggnader i Finland, varav två är kontorsbyggnader. Distributionscentret har fått det hittills högsta betyget (75,5 %) av alla BREEAM-certifierade nybyggnadsprojekt i Finland.