Metsä Board sågverk, Joutseno

Beskrivning av projektet: Metsä Board sågverk, Joutseno i Villmanstrand

Itula har tillhandahållit ett frostskyddssystem för genomfartsdelen av lastområdet vid Metsä Board sågverk, Joutseno. Området är öppet och utsätts för minusgrader under vintern. Frostskyddssystemet främsta uppgift är att hålla golvytan fri från is så att lastbilarna kan köra igenom.

Efter noggrann planering beslutade man att takmonterade paneler för strålningsvärme som värms upp med en blandning av glykol och vatten skulle ge bäst resultat i den här situationen. Det tidigare värmesystemet som låg under golvet förbrukade väldigt mycket el, medan ett vattencirkulationssystem kan användas tillsammans med alla energikällor. I Metsä Boards fall innebär detta att man kan använda värmeenergi från sågverkets egen tillverkningsprocess. Tack vare det nya systemet är fabriken 100 % självförsörjande avseende uppvärmning av lastområdet. 

-  Vi kunde lita på Itula och deras kompetens redan från projektets början. Vi fick en tydlig offert för ett system som på bästa sätt skulle uppfylla våra behov. Vi var övertygade om att lösningen skulle fungera. Ett år senare fungerar allt som planerat, säger Jukka Neuvonen, processingenjör, Metsä Board sågverk, Joutseno.

metsäboardjno
Utmanande förhållanden

Lastområdet vid Metsä Board sågverk, Joutseno är öppet i båda ändar med både tågräls och en lastbilsfil som löper genom området. På vintern blir det minusgrader och lastbilarna för med sig snö, is och vatten in. 

Golvytan måste hållas frostfri även på de kallaste dagarna. Den uppvärmda golvytan är ungefär 100 meter lång och 8,5 meter bred. Kostnaderna för eluppvärmning tenderar att bli oerhört höga i kalla utrymmen. Takpaneler för strålningsvärme som värms upp med varmt vatten är väldigt effektiva även i rum med högt i tak, eftersom de värmer upp ytor och inte själva luften. Den här grundläggande driftprincipen gjorde strålningspaneler till en optimal lösning för de utmanande förhållandena i Metsä Boards lastområde.

Prisvärt och snabbt

Det var inte genomförbart att reparera det gamla värmesystemet under golvet. Installation av ett nytt vattencirkulationssystem skulle å andra sidan ha inneburit att man varit tvungen att riva upp hela det fullt fungerande golvet. Att anlägga ett nytt golv som är slitstarkt nog hade också varit svårt, dyrt och tidskrävande. Under den tiden skulle inte lastområdet ha kunnat användas.

Med strålningssystemet kunde hela systemet istället installeras enkelt i taket. Systemet integrerades perfekt med den befintliga tekniken. Golven behölls intakta och lastområdet kunde användas utan avbrott. Projektet tog mindre än ett år från planering tills att det togs i bruk. 

170123-Itula-Metsä-Board-Refe-45 (2).jpg
Självförsörjande uppvärmning

Ett vattencirkulationssystem passar alla energikällor. För Metsä Board Joutseno innebär det att de kan använda sekundärvärme som kommer från sågverkets egna processer. Jämfört med till exempel direktel ger detta avsevärda besparingar.