Tuomala logistiklokaler

Beskrivning av projektet: Tuomala logistiklokaler i Helsingfors

När transportföretaget Tuomala planerade sin multifunktionshall var deras mål energieffektivitet och värmedistribution som reagerar snabbt på temperaturförändringar. Värmekällan i den här nya byggnaden är markvärme. 

Byggnaden har Itulas värme- och kylautomatisering, pumpsystem och värmeväxlare som reglerar både uppvärmning och kylning. Under sommaren kan byggnaden kylas med hjälp av strålningspaneler för uppvärmning och kylning. Som ett resultat har ett ytterst energieffektivt och anpassningsbart värme- och kylsystem konstruerats till ett rimligt pris.