Bostadsrättsföreningen Koralli

Beskrivning av projektet: Bostadsrättsföreningen Koralli i Nyslott

Den här byggnaden, som ligger mitt i hjärtat av Nyslott, innehåller lägenheter och kommersiella lokaler och är byggd enligt högsta kvalitetsstandard. Fastighetens byggherre Reporakennus Oy valde markvärme och ItuGraf-systemet för uppvärmning och kylning genom strålning som grund i byggnadens värme- och ventilationssystem. De avancerade takpanelerna ger betydande kostnadsbesparingar.

- När vi påbörjade projektet var vårt mål att inte bygga ännu en massproducerad fastighet. Förnybar energi och värme- och kyllösningar som förbättrar de boendes komfort och samtidigt är förenliga med vårt företags värderingar. Därför var det naturligt för oss att välja Itulas taksystem för strålningsvärme, säger Reporakennus Oys vd Kari Repo.

- Det här var inte första gången vi arbetade med Itula-system, eftersom vi även använde det vid ett av våra tidigare projekt. Projektet i fråga är en vinterförvaring för lyxjakter där taksystemet för strålningsvärme har halverat energikostnaderna jämfört med lösningar som traditionella värmesystem med forcerad ventilation. I Koralli är fördelen att systemet fördelar varm och kall luft jämnare än andra system, konstaterar Repo.