Kalasataman Kummeli företagspark

Beskrivning av projektet: Kalasataman Kummeli företagspark i Helsingfors

Under 2015 påbörjade Kalasataman Kummeli, en företagsparkmed fullservice, sin verksamhet i Helsingfors östra hamn. Gamla lokaler helrenoverades för ett nytt syfte. Ägaren, byggherren och uthyraren av lokalerna, Lindström Invest, valde ItuGrafs strålningssystem för att säkerställa behaglig inomhusluft.

- Vi vill erbjuda våra kundföretag den bästa arbetsmiljön och inomhusluft av så hög kvalitet som möjligt. Vår kunder tycker att den utmärkta kvaliteten på inomhusluften i lokalerna underlättar rekrytering och stärker bilden av företaget, säger Puhakka, vd på Lindström Invest.

Puhakka tycker att Itula tillhandahöll den bästa möjliga lösningen för inomhusluft med goda tekniska egenskaper, utmärkt effektivitet och utseende. Puhakka berömmer även Itula för att de är en förstklassig samarbetspartner.

Flexibilitet i systemet är avgörande när man behöver göra ändringar

Före renoveringen skedde kylningen med tilluftskylning, vilket inte uppfyller de nuvarande kraven. Därför beslutade man att byta kylsystem. Det befintliga värmesystemet behölls eftersom byggnaden redan hade ett välfungerande radiatorsystem. ItuGraf-systemet hade dock självklart kunnat användas för både kylning och uppvärmning av lokalerna.

Ituals del av projektet genomfördes i två faser. Först levererade Itula nästan 800 paneler till företagsparken. När kundföretagens behov och den slutgiltiga planlösningen för kontoret färdigställdes utförde vi nödvändiga justeringar.  ItuGraf kan tillverkas i alla RAL-färger med en slät eller perforerad yta och i enlighet med kundens krav. I den här byggnaden använde vi både paneler med slät yta och perforerad yta. Panelerna installerades i moduler om tre paneler. Tillsammans med kunden kom vi fram till att den här lösningen var den bästa för kundens syften och behov.

I den här typen av lokal är inte bara en optimal arbetsmiljö viktig, utan också med ett flexibelt system. Renoverade byggnaders livslängd är lång, men hyresgästerna och deras behov förändras. ItuGraf-panelmodulerna uppfyller kravet på flexibilitet.

Effektiv energianvändning sparar på naturresurserna

Gröna värderingar ligger till grund för alla beslut som fattas på Lindström Invest och det var därför de valde det energieffektiva ItuGraf-systemet. Energieffektivitet och efterföljande kostnadsbesparingar är de främsta urvalskriterierna för både Lindström Invest och kundföretagen som hyr lokaler. Mr. Puhakka säger att återkopplingen från slutkunderna har varit oerhört positiv och lokalerna har fått mycket beröm för den förstklassiga arbetsmiljön. Lindström Invest är övertygade om panelernas fördelar och ItuGraf-panelerna kommer även att användas i deras nya byggnader.