Luhta House

Beskrivning av projektet: Luhta House, Lahtis

Luhta är ett av Finlands ledande företag inom klädindustrin. Företaget byggde sitt nya huvudkontor på 12 våningar i Lahtis, Finland. Luhta House är en krävande och unik byggnad, både arkitektoniskt och tekniskt. Kontorsutrymme för 300 anställda färdigställdes på 15 månader. 

Naturligtvis var nöjda anställda byggherrens främsta prioritet när byggnaden planerades. Lösningar för ventilation, uppvärmning och kylning påverkar i stor utsträckning hur bra människor trivs i byggnaden. Luhta Houses uppvärmning och kylning genomförs med Itulas strålningssystem för uppvärmning och kylning. Det energisnåla systemet uppfyller kraven för inomhusluft som har fastställts för byggnaden och garanterar att uppvärmningen och kylningen alltid fungerar stabilt samt att det inte bildas drag. 

Olika typer av paneler togs fram och levererades till kontorsrummen, outlet-butiken och utställningslokalen. I outlet-butiken installerades frihängande paneler. I andra utrymmen integrerades panelerna i taket.