Medikro

Beskrivning av projektet: Medikro, Kuopio

Medikro Oy, som är baserat i Kuopio, utformar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter och system för diagnostisering och övervakning av lungsjukdomar. I januari 2014 flyttade personalen på Medikro till nya lokaler där annan verksamhet, såsom testning av flödesmätare, genomförs. Testanläggningen och önskan om en bekväm arbetsmiljö kräver jämna temperaturer, vilket möjliggörs av ItuGrafs taksystem för strålningsvärme.

- Medikro består av en tätt sammansvetsad grupp av framstående experter som arbetar med forskning och utveckling, testning, marknadsföring och allt däremellan. Gruppen arbetar hårt, vilket är möjligt tack vare perfekt inomhusluftkvalitet där värme- och kylsystemet upprätthåller en jämn temperatur hela året. En jämn temperatur behövs också en trappa upp i monteringslokalen, särskilt vid testning av flödesmätare, säger Medikros Mikko Eloranta.

Medikro sisältä.jpg

Medikros nya lokaler i Kuopio värms upp och kyls med markvärme. Den tekniska planeringen av värme- och ventilationssystemet i Medikros nya byggnad kontrollerades av ingenjören Miikka Tiihonen från företaget Insinööritoimisto J. Markkanen Oy, som förklarar att beslutet att använda takpaneler för strålningsvärme fattades redan på planeringsfasen.

Enligt Tiihonen var bibehållande av en jämn temperatur den främsta, men inte den enda, anledningen till att de valde ItuGraf.

- Takpaneler för strålningsvärme gör att temperaturen kan sänkas under den varma årstiden och höjas under den kalla årstiden utan att det påverkar komforten. Dessutom sparar de energi, avslutar Tiihonen.