Medisiina D

Beskrivning av projektet: Medisiina D i Åbo

Medisiina D-byggnaden är en modern arbets- och utbildningslokal för medicin i stadsdelen Kupittaa i Åbo, Finland. Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och sydvästra Finlands sjukvårdsdistrikt är några av de organisationer som kommer att bedriva verksamhet i byggnaden, som ägs av Finlands universitetsfastigheter. Itulas ItuGraf-system med takpaneler för uppvärmning och kylning ger behaglig och jämn värme och kyla utan drag i byggnaden. 

Medisiina D-byggnaden slutfördes våren 2018 i området Kupittaa i Åbo. Byggnadens bruttogolvyta är ungefär 26 000 kvadratmeter och den har totalt tio våningar, varav åtta används. Organisationerna började flytta in i maj och under hösten påbörjade Åbo universitet, Åbo yrkeshögskola och sydvästra Finlands sjukvårdsdistrikt sina verksamheter i de nya lokalerna.

Medisiina 3.jpg
Behagliga förhållanden för alla lokaler 

En stor byggnad som inhyser mer än 2 000 personer dagligen ställer självklart höga krav på tekniken i byggnaden. ItuGraf-systemet från det finska företaget Itula valdes som värme- och kyllösning till lokalerna. ItuGraf-systemet med takpaneler för strålningsvärme uppfyller kraven på inomhusluften som har fastställts för byggnaden. Systemet är till för att säkerställa behagliga förhållanden i alla utrymmen i byggnaden.  

- Taksystemet för strålningsvärme säkerställer att uppvärmningen och kylningen alltid fungerar stabilt och att det inte bildas drag. Det är därför vi har valt den här lösningen till Medisiina D-byggnaden. Kontorslokaler måste ha en god arbetsmiljö. Temperaturen i laboratorielokaler kan variera avsevärt, så det är viktigt med platsspecifik reglerbarhet och funktion, säger Kimmo Mäkelä, projektledare på SYK (Finlands universitetsfastigheter).

Medisiina D Turun Yliopistokiinteistöt 5D39694.jpg
Underhållsfri och kostnadseffektiv lösning 

Energieffektiva lösningar är viktiga för Finlands universitetsfastigheter. Enligt Mäkelä är lösningar som är baserade på strålningspaneler i tak energibesparande. Mäkelä påpekar också att det är viktigt att systemet kan svara snabbt på omgivningens krav, samt att temperaturerna kan justeras individuellt i alla utrymmen.  

- Målet är att garantera perfekta arbetsförhållanden i hela byggnaden. Jag har även förstått att systemet är underhållsfritt och således kostnadseffektivt ur fastighetsägarens synpunkt, säger Mäkelä.

Medisiina 4.jpg

- Leverantören har försett oss med produkter helt enligt överenskommelse och allt har fungerat perfekt. Vi tror och litar på att systemet fungerar som det ska, att det kommer att skapa en behaglig inomhusmiljö i byggnaden, sammanfattar Mäkelä.