UPM Biofore

Beskrivning av projektet: UPM Biofore i Helsingfors

Biofore, UPM-Kymmene Oyjs huvudkontor på fem våningar, färdigställdes i december 2013. Det är en imponerande byggnad, inte bara tack vare dess arkitektur utan också på grund av dess värme- och ventilationslösning. Fastigheten byggdes med hjälp av platsgjuten betong och är en geometrisk kombination av glas och trä.

- Med den här typen av projekt är det oerhört viktigt att se undertaket och dess integrerade värme- och ventilationssystem som en helhet. Därför är ett takmonterat värme- och kylsystem ett perfekt val för en sådan här byggnad, förklarar projektarkitekten Mariitta Helineva.

Leverantören av värme- och ventilationsautomatiseringen och sprinklersystemen som valdes av projektägaren UPM-Kymmene var Vesijohtoliike Halmesvaara Oy. Ett företag som är välkänt i Helsingforsregionen för sin expertis i de mest krävande byggnadsprojekten. Utformningen av värme- och ventilationssystemet utfördes dock av FCG Asplan Oy. Både konstruktören och leverantören av värme- och ventilationssystemet tycker att Itulas takpanelsystem är det perfekta valet för det krävande projektet.

- Målet att uppnå den högsta kvalitetsklassen för inomhusluft (S1) ledde automatiskt till att vi kunde utesluta de flesta andra alternativen.. Det blev tydligt att om vi inte kunde använda lösningar som till exempel kylbafflar om vi ville uppnå kapaciteten för lufttillförsel och tillgodose kylsystemets energibehov för att uppfylla de nödvändiga ventilationskriterierna, förklarar värme- och ventilationskonstruktören Harry Stenvall.

Itula levererade totalt ungefär 1 500 värme- och kylpaneler till Biofore. Itulas roll i projektet var att leverera ett taksystem för strålningsvärme som bestod av 18 olika typer av paneler samt att bidra till planeringen av värme- och kylsystemet med sin ovärderliga expertis. Det främsta skälet till att välja värme- och kylpaneler var att förbättra komforten i byggnaden, till exempel genom att förhindra drag. Det var lätt för entreprenören att lita på Itula som leverantör.

- Våra underleverantörer hjälpte oss mycket och Itula var verkligen en av projektets nyckelaktörer. Jag visste från början att jag kunde lita på att Itula skulle leverera panelerna enligt avtal tack vare min tidigare erfarenhet av att arbeta med dem på Glo Hotel i Helsingfors, vilket var ett framgångsrikt samarbete. Det vinnande konceptet fortsatte vid anläggningen av Biofore, konstaterar byggnadsentreprenörens projektledare Vesa Vehviläinen.