Välfärdscentral

Beskrivning av projektet: Välfärdscentral i S:t Michel 

Välfärdscentralen som erbjuder social- och hälsotjänster för barn och familjer byggdes som en del av ESPER-projektet som startades av samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote). Målet för ESPER-projektet var att centralisera den specialiserade och primära hälsovården och socialtjänsten i S:t Michels-området till det centrala sjukhusområdet. Målet att göra det enklare för barnfamiljer att få tillgång till tjänster inom varierande områden har haft ett stort inflytande på planeringen av byggnaden. Byggnaden är ansluten till Kuuma sjukhus genom en gångbro för snabb tillgång till akutvårdstjänster.

Välfärdscentralens glasfasad med naturtema är en hyllning till parken som tidigare fanns på denna plats. Den imponerande fasaden Koivupuisto (Björkparken) har utformats av konstnären Lauri Nykopp och består av 600 glasdelar med en totalyta av 2 400 kvadratmeter.

Stabila temperaturförhållanden och dragfri kylning

Välfärdscentralen är ansluten till regionens värmenätverk, och uppvärmningen och kylningen levereras av ItuGraf-paneler som är tillverkade i Finland. Taksystemet för strålningsvärme är energibesparande och har därutöver flera andra fördelar som lämpar sig särskilt bra för sjukhusbyggnader som har specifika krav på bekväma och hälsosamma inomhusförhållanden samt höga hygienkrav. Sjukhus har strikta krav på inomhusluften eftersom en del patienter är extra känsliga för luftföroreningar, drag och temperaturförändringar.

Perhetalon synnytyssali
 Taksystemet för strålningsvärme upprätthåller en behaglig temperaturnivå i förlossningssalarna året om.
 

ItuGraf-systemet är baserat på en strålningsteknik som ger kylning utan drag och en stabil temperatur i patientrummen. Dessutom tillåter de rumsspecifika styranordningarna att inomhusförhållandena justeras efter varje patients unika behov.

Värme- och kylsystemet är knappt märkbart för de som använder rummen, eftersom systemet varken avger några distraherande ljud eller drag och håller temperaturen på en behaglig nivå även under stekheta sommardagar. ItuGraf-systemet fungerar som allra bäst i rum där temperaturbelastningen måste åtgärdas snabbt.

Modernt panelsystem som upprätthåller hög hygienstandard

Vid val av material till sjukhusbyggnader föredrar formgivare ytor som är enkla att rengöra och fria från hål och springor där damm och föroreningar kan fastna. Detta både förebygger spridningen av infektioner och ger personalen mer tid till andra uppgifter än avtorkning av ytor.

ItuGraf-panelerna är ideala för anläggningar med strikta hygienkrav. Eftersom systemet inte har några fläktar överförs inte luften från ett rum till ett annat, och de släta panelytorna kräver ingen avtorkning. Med en minimal luftcirkulation minimeras även överföringen av damm, bakterier och virus.

Perhetalo vastaanottohuone
Den integrerade installationen i undertaket säkerställer bästa möjliga hygienstandard.
 

Problemet med dagens traditionella uppvärmningssystem är att radiatorernas ytor drar till sig föroreningar och att systemen dessutom kräver de traditionella systemen ett separat kylningssystem. Kylningssytemets luftvärmepumpar och fläktkonvektorer genererar drag och cirkulerar föroreningar i rumsluften. Detta faktorer tillsammans med striktare mål för energibesparande har gjort taksystemet för strålningsvärme allt mer populärt.

Mikkelin perhetalo vastaanottohuone
Taksystemet för strålningsvärme blir alltmer populärt bland sjukhusen tack vare dess energibesparande egenskaper och andra fördelar för inomhusmiljön.