Ruokolax skola

Beskrivning av projektet: Ruokolax skola

Den nya skolan som stod klar sommaren 2018 rymmer 400 elever. ItuGraf-paneler garanterar energieffektiv och tillförlitlig värme i alla skolans lokaler. Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet och solpaneler är installerade på taket.

IMG_20190416_171108 (3).jpg

Den främre väggen till den multifunktionella matsalen består av fönster. Den rymliga och ljusa byggnaden med fem meter takhöjd har hyllats av både elever och personal. 

IMG_20190416_171517 (3).jpg

Utbildningsytan i den nya byggnaden är utformad för att vara flexibel. Klassrummen har ljudisolerade skiljeväggar så att man kan dela upp rummen i mindre delar.