Polityka przetwarzania danych osobowych Itula

Dbamy o dane osobowe powierzane nam przez użytkowników.

Przetwarzamy dane osobowe w celach sprzedażowych i marketingowych, w celach związanych z obsługą klienta oraz w celu zwiększenia satysfakcji naszych klientów. Po przesłaniu formularza wszelkie informacje podane przez użytkownika w naszym serwisie internetowym zostaną nam przekazane.

W formularzach nie można przesyłać danych osobowych użytkowników poniżej 16 roku życia, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Dane osobowe są przetwarzane przez nas i wybrane podmioty przetwarzające dane osobowe przy wykorzystaniu niezawodnych systemów zabezpieczeń.

Informacje marketingowe

Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności Itula Oy

Pliki cookie i inne informacje identyfikujące

Oprócz informacji podawanych przez użytkownika w formularzach, nasz serwis internetowy przechowuje w przeglądarce użytkownika pliki cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych

Użytkownik może wycofać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail, przesyłając do nas wniosek lub klikając w link dołączany do każdej takiej wiadomości.

Prawo do odwołania

W przypadku zauważenia naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dowiedz się więcej!

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt.

Itula Oy
Satu Pellinen, +358 40 024 5710 
Tarja Varis, +358 44 066 1620

Adresy e-mail: firstname.surname [at] itula.fi

W niektórych przypadkach Itula Oy może również posiadać odrębne warunki świadczenia usług, które będą miały pierwszeństwo nad niniejszymi ogólnymi warunkami.