Medisiina D

Beskrivelse av prosjektet: Medisiina D, Turku

Medisiina D-bygningen er et moderne arbeids- og læringsmiljø for medisin i Kupittaa-distriktet i Turku, Finland. Universitet i Turku, Turku University of Applied Sciences og Sykehusdistriktet i Sørvest-Finland vil være blant de organisasjonene som har sin virksomhet i bygningen som eies av University Properties of Finland. ItuGraf strålevarme- og kjølesystem for tak gir komfortabel, stabil oppvarming og kjøling av bygningen uten trekk. 

Medisiina D-bygningen ble fullført i Kupittaa-området i Turku våren 2018. Bygningen har omtrent 26 000 kvadratmeter gulvplass og ti etasjer totalt, hvorav åtte er funksjonelle. Organisasjoner begynte å flytte inn i mai, og til høsten vil universitetet i Turku, Turku University of Applied Sciences og Sykehusdistriktet i Sørvest-Finland starte sin virksomhet i de nye lokalene.

Medisiina 3.jpg
Behagelige forhold for alle områder 

En stor bygning som betjener mer enn 2000 mennesker hver dag, vil utvilsomt stille høye krav til bygningsteknologi. ItuGraf-systemet fra det finske selskapet Itula ble valgt til å levere varme- og kjøleløsningen for lokalene. ItuGraf-strålepanelsystem for tak oppfyller kravene til innendørsluft som er satt for bygningen. Systemet skal sikre behagelige forhold for alle brukere av alle områder i bygningen.  

- Takstrålesystemet garanterer at oppvarming og kjøling alltid fungerer stabilt og det ikke er noe trekk. Det er derfor vi valgte denne løsningen for Medisiina D-bygningen. Kontorområder må ha gode arbeidsforhold. Temperaturer i laboratorier kan variere i stor grad, så områdespesifikke kontrollmuligheter og funksjonalitet er viktig, sier Kimmo Mäkelä, prosjektleder hos SYK.

Medisiina D Turun Yliopistokiinteistöt 5D39694.jpg
Vedlikeholdsfri og kostnadseffektiv løsning 

Energieffektive løsninger er viktig for University Properties of Finland. Ifølge Mäkelä er det funnet ut at løsninger som er basert på takstrålepaneler er energisparende. Mäkelä fremhever også at det er viktig at systemet kan reagere raskt på kravene til omgivelsene og at temperaturene kan justeres individuelt i hvert område.  

- Målet er å garantere optimale arbeidsforhold i hele bygningen. Jeg forstår det slik at systemet også er vedlikeholdsfritt, og dermed kostnadseffektivt, fra eierens synspunkt, sier Mäkelä.

Medisiina 4.jpg

- Leverandøren har gitt oss produktene nøyaktig som vi avtalte, og alt har fungert helt perfekt. Vi tror og stoler på at systemet vil fungere som lovet, at det vil skape komfortable innendørsforhold i bygningen, oppsummerer Mäkelä.