Kalasataman Kummeli næringspark

Beskrivelse av prosjektet: Kalasataman Kummeli næringspark, Helsinki

I 2015 startet næringsparken Kalasataman Kummeli med alle tjenester sine aktiviteter i den østlige havnen i Helsinki, Finland. De gamle lokalene ble totalrenovert for nye formål. Bygningseieren, utvikleren og leverandøren av lokalene, Linström Invest, valgte ItuGraf-strålekjølesystem for å sikre et komfortabelt inneklima.

- Vi ønsker å tilby våre klientselskaper det beste arbeidsmiljøet og innendørsluft av høy kvalitet. Våre klienter føler at den enestående luftkvaliteten i lokalene gjør det enklere å rekruttere og styrke selskapets image, sier Puhakka, adm.dir. i Lindström Invest.

Puhakka mener at Itula leverte den best mulige innendørsluftløsningen som har utmerkede tekniske egenskaper, effektivitet og utseende. Puhakka roser også Itula for å være en førsteklasses samarbeidspartner.

Systemfleksibilitet er vesentlig når endringer trengs

Før renoveringen ble kjøling utført med tilførselsluft, som ikke oppfylte de moderne kravene. Derfor ble det besluttet å endre kjølesystemet. Varmesystemet forble det samme fordi lokalene allerede hadde et velfungerende radiatorsystem. ItuGraf kunne selvfølgelig blitt brukt til både kjøling og oppvarming av lokalene.

Itulas del av prosjektet ble implementert i to faser. Først leverte Itula nesten 800 paneler til næringsparken. Når behovene til klientselskapene og den endelige gulvplanen for kontorene ble klar, gjorde vi de nødvendige skreddersydde endringene. For eksempel så hadde forhandlingsrommene en innvirkning på endringene fordi vi måtte ta hensyn til det høye antallet mennesker.  ItuGraf kan produseres i alle RAL-farger, med glatt eller perforert overflate og i henhold til kundens krav. I denne bygningen brukte vi paneler med både glatt og perforert overflate. Panelene ble installert i tre panelmoduler. Sammen med kunden fant vi ut at denne løsningen var best egnet til kundens formål og behov.

I denne type lokaler er, i tillegg til det ideelle arbeidsmiljøet, fleksibiliteten til systemet også viktig. Driftstiden til renoverte bygninger er lang, men leietakerne endrer seg og det gjør også behovene deres. ItuGraf-paneler oppfyller kravene for fleksibilitet.

Effektiv energibruk sparer  miljøet

Grønne verdier veileder Lindström Invest i alle beslutningsprosesser og det er derfor de valgte det energieffektive ItuGraf-strålekjølingssystemet. Energieffektivitet og følgende kostnadsbesparelser er det viktigste valgkriteriet, ikke bare for Lindström Invest, men også for klientselskapene som leier lokaler. Puhakka sier at tilbakemeldingen fra sluttkundene har vært utrolig positiv, og lokalene har fått mye ros for førsteklasses arbeidsforhold. Lindström Invest er overbevist om fordelene med paneler, og ItuGraf-paneler vil også bli brukt i de nye bygningene deres.