Luhta House

Beskrivelse av prosjektet: Luhta House, Lahti

Luhta er et av Finlands ledende selskaper i klesbransjen. Selskapet bygde sitt nye 12-etasjers hovedkontor i Lahti, Finland. Luhta House er en krevende og unik bygning både arkitektonisk og teknisk. Kontorplass til 300 ansatte fullført på 15 måneder. 

Naturligvis var fornøyde ansatte den høyeste prioriteten for tegneren da de planla en ny bygning. Ventilasjon og varme- og kjøleløsninger påvirker folks oppfatning av komfort i bygningen i stor grad. Oppvarming og kjøling av Luhta House ble utført at Itulas strålevarme- og kjølesystem for tak.  Det energisparende systemet oppfyller kravene til inneluften som var satt for bygningen og  garanterer at oppvarming og kjøling alltid fungerer smidig og at det ikke er noe trekk. 

Ulike typer paneler definert og levert til kontorrommet, butikken og utstillingsrommene. I butikken er panelene installert fritthengende. I andre områder er panelene integrert i takstrukturer.