Helsingfors mässcentrum

Beskrivning av projektet: Helsingfors mässcentrum

Helsingfors mässcentrum är den största och mest kända mäss- och evenemangslokalen i Finland. Lokalerna innehåller sju utställningshallar. De rymliga lokalerna, som är större än åtta fotbollsplaner, är perfekta för evenemang.

Den senaste utbyggnaden av hall 7 på mässcentrumet gjordes med takpaneler för strålningsvärme. Hall 7 är en ljus multifunktionslokal med 10–14 meter i takhöjd. De främsta skälen till valet av värme- och kylsystem var energieffektivitet och miljövänlighet.