Planering

Med vår expert vid din sida ända från planeringsfasen får du en förstklassig produkt och systemlösningar som passar dina lokaler samt snabba svar, flexibilitet, tillförlitlighet och teknisk support genom hela projektet.
Itula Suunnittelupalvelu

Det är lätt att bli framgångsrik när man jobbar med en föregångare i branschen

Vi utvecklar ständigt ännu mer energieffektiva värme- och kylsystem i vårt eget laboratorium. Våra takpanelsystem för strålningsvärme är innovativa och de mest effektiva på marknaden. Vår tillverkningsprocess är utformad för att hjälpa byggföretag, ägare och användare att bedriva sin verksamhet mer effektivt. Dessutom utvecklar och delar vi vår expertis till fördel för branschen. Tillsammans med våra partner organiserar vi regelbundna seminarier och internutbildningar som förenar framstående experter och yrkesverksamma.

  Omfattande experttjänster

 • Support i alla faser av projektet

  Vi hjälper våra kunder i valet av system och fokuserar på att hitta den mest lämpliga lösningen för uppvärmning och/eller kylning för den aktuella lokalen och i enlighet med våra kunders önskemål. Vi gör beräkningar av kostnader och besparingar som är specifika för lokalen i fråga så att valet mellan de olika alternativen ska vara så enkelt som möjligt. Andra terminalanordningar och sensorer kan utformas så att de kan integreras i våra paneler för uppvärmning och kylning och förinstalleras på vår fabrik. 

  Vi använder simuleringar för att jämföra den inomhustemperatur och energiförbrukning som uppnås med olika värme- och ventilationssystem och rumsenheter. Vi erbjuder även utformning av modellenheter.

 • En nyckelfärdig situation ger fördelar

  När systemet modelleras och utformas och när installationsmetoden och det färdiga utseendet bekräftas med hjälp av ett modellrum kan vi vara säkra på att hela enheten fungerar som planerat. Våra kunder får priset för hela projektet, utan överraskningar, redan från projektets början. Vi rekommenderar installationsföretag som känner till våra system och har flera års erfarenhet av olika typer av anläggningar. Genom att vara med från början vill vi se till att våra kunder är nöjda med sina system även efter att garantiperioden har löpt ut.

 • Vår tekniska support är alltid tillgänglig

  Itulas tekniska support finns tillgänglig för dig i alla lägen även om vi bara har levererat materialet till lokalerna. Distributionskedjan blir intakt och säker när en och samma partner sköter beräkningar, tillverkning och logistik.

Utformning av värme- och ventilationssystem, HC-Engineering Oy

HC-Engineering Oy grundades 2008 och är ett företag som utformar värme- och ventilationssystem med fokus på energisnåla system. HC-Engineering är en del av Itula Group. Vi specialiserar oss på värme- och kylsystem och relaterade energibedömningar.

 • Projektplanering och projektrapporter

  Om det behövs kan vi medverka i konstruktionsprojekt redan från början. Vi utformar platsspecifika, energieffektiva värme- och kylsystem.

  Utöver vår gedigna erfarenhet på området använder vi oss av dynamiska simuleringsmodeller och mätdata från färdigställda projekt för att jämföra och analysera system. Detta ger en stadig grund för att fatta beslut om vilket system som är lämpligt. Vi gör en preliminär plan utifrån platsrestriktionerna och lämnar en offert med önskat leveransdatum.

 • Utformning av system med takpaneler för strålningsvärme

  Energibesparingsmål och krav på inomhusklimat har lett till en betydligt större efterfrågan på takpaneler för strålningsvärme. Vi har försett hundratals nöjda kunder med ett högkvalitativt inomhusklimat genom takpaneler för strålningsvärme i vår design.

  När vi utformar dessa system börjar vi med kundens krav på inomhusklimatet och väljer ett system på rätt nivå. Vi kan avgränsa vår utformning till val av paneler och storlek samt placering av panelerna i planritningen. Vi kan även utforma hela värme- kylnätet till värmecentralen inklusive kopplingsscheman och styrdon vid behov.

 • Energisimuleringar

  Våra tjänster innefattar även energisimuleringar i olika omfattning. Energisimuleringar används för att bedöma den faktiska energiförbrukningen och den strömförsörjning som krävs i en fastighet samt för att jämföra den inomhustemperatur och energiförbrukning som uppnås med olika värme- och ventilationssystem och rumsenheter.

  Genom att genomföra en simulering av en byggnad eller en del av en byggnad får man en realistisk uppskattning av dess energiförbrukning eller krav på strömförsörjning. Vår simuleringsprogramvara kan användas för att bedöma både temperaturförhållanden och luftfuktighetsnivåer inomhus. Vi kan även genomföra simuleringar av system för förnybar energi och olika hybridsystem. Vi använder den senaste versionen av den omfattande programvaran IDA ICE för simuleringar.

Tillsammans kan vi göra dina lokaler energieffektiva.

Kontaktperson
Petri Sormunen
vd vid sidan av egen tjänst
+358 44 066 1627 
petri.sormunen (a) itula.fi