ItuGraf värme- och kylpaneler

ItuGraf är utformat för effektiv uppvärmning och kylning av kommersiella lokaler, bostäder och offentliga utrymmen. En enda terminalanordning uppfyller både värme- och kylbehov.

Vattencirkulerande takvärmepanel

ItuGraf är det mest effektiva värme- och kylsystemet på marknaden. Det är optimalt för hantering av värmesystem i byggnader av alla storlekar, både nybyggnationer och renoveringsprojekt. ItuGraf värme- och kylpaneler skapar effektivt en behaglig rumstemperatur utan damm, drag eller oljud samt förbättrar inomhusklimatet avsevärt.

De är tillverkade av 100 % återvinningsbart material och har CE-märkning. De har testats i ett auktoriserat testlaboratorium i enlighet med standarden SS-EN 14037. ItuGraf-paneler kan fungera som en installationsbas för all byggnadsteknik. ItuGraf takpaneler ger ett enhetligt utseende och färgschema som passar med de paneler du väljer.

Avancerat system kan också fungera också som en byggnadsteknisk installationsplattform.

Fördelar med ItuGraf

 • Kostnadseffektiv investering och drift
 • Bibehåller en behaglig, jämn temperatur i hela utrymmet utan att skapa drag, damm eller oljud
 • Snabb värmning och kylning
 • Färdig extremt energisnål lösning
 • Lämpligt att använda med alla energikällor
 • Uppfyller strikta hygienkrav
 • Lämpligt både för nybyggnationer och renoveringsprojekt – inget behov av dränering av kondensvatten
 • Underhållsfritt system med lång livslängd
 • Integreras enkelt i undertak och andra byggnadsstrukturer
 • Utformat och tillverkat enligt högsta kvalitetsstandarder
 • Byggnadsmaterial som är 100 % återvinningsbart och uppfyller emissionsklass M1
   

1. Planering

Planeringen går snabbt och enkelt med ItuCalc beräkningsverktyg. Det gör att du snabbt kan optimera antalet paneler, panelstorleken och placeringen, vilket gör att du sparar investeringskostnader utan att offra estetiken. Takpanelmodellerna sparas i ItuCalc beräkningsverktyg och de kan överföras till den slutgiltiga planen för värme- och ventilationssystemet utan fel.

2. Installation

Panelerna går snabbt och enkelt att installera. Tydliga installationsinstruktioner och patenterade ytfästen gör att panelerna är enkla att montera under byggnationen och går snabbt att ta bort om innertaket till exempel behöver målas. Panelerna kodas individuellt och kan förpackas och levereras separat till varje plats i lokalen för att underlätta installationen.

3. Drift

Önskad rumstemperatur, dammfri luft och en lokal utan drag gör att inomhusklimatet är av S1-klass. Systemet är enkelt att använda. Panelsystemets energieffektivitet sparar även på naturresurserna.

MOW Supernova alakatto

Slutligen kan takets arkitektur utformas

ItuGraf takmodeller integreras tekniskt och estetiskt i de takprofiler som din arkitekt eller inredningsarkitekt har valt. Genom att använda ItuCalc beräkningsverktyg för val av takmodeller kan man vara säker på att implementeringen går enligt plan. ItuCalc beräkningsverktyg möjliggör snabb och enkel utformning av system.

Unika möjligheter till integration

De energieffektiva ItuGraf-takpanelerna kan fungera som installationsplattform för all byggnadsteknik. Panelerna kan utrustas med terminalanordningar för byggnadsteknik och övervakningssensorer på fabriken, vilket gör att endast anslutning och kontroll behöver utföras på plats.

 • Belysning

  LED-lampor kan integreras i ItuGraf-panelerna, vilket gör det möjligt att utforma och skapa en perfekt ljusfördelning i rummet. Belysningens styrning anpassas efter lokalens och kundens behov med ett av/på-system, DALI-system eller ett trådlöst system.

 • Inspektionslucka

  För att underlätta justeringar och underhållsarbete monteras de tillhörande ventilerna och ställdonen på plats bakom inspektionsluckan. Standardutförandet består av inspektionslucka, Oventrop AQ-ventil och avstängningsventil.

 • Brandvarnare och rökdetektorer

  ItuGraf-panelen fungerar alldeles utmärkt som installationsplattform för brandskyddsprodukter såsom sprinklersystem och rökdetektorer. Panelerna förses med färdiga monteringspunkter för dessa.

 • Eluttag och datauttag

  När panelerna installeras ovanför arbetsstationerna är det enkelt att ansluta dessa till elinstallationsutrustningen. El- och datauttagen är monterade i installationsplattorna och fästs vid kabelkanalerna ovanpå panelen.

 • Ventilation – luftdon

  Inomhusventilation är en viktig del av en hälsosam och behaglig arbetsmiljö. Integrering av ett luftdon i ItuGraf-systemet säkerställer att det fungerar optimalt för luftfördelning.

 • Sensorer – luftkvalitet, närvarodetektorer och rörelsedetektorer

  Moderna kontor och mötesrum utrustas med sensorer för att förbättra effektiviteten, säkerheten och komforten. Övervaknings- och mätinstrumenten säkerställer att luftkvaliteten är optimal när rummet används i olika syften, vilket sparar energi utan att offra komforten och säkerställer att lokalerna alltid har bästa möjliga förhållanden.

Broschyrer och instruktioner

I materialbanken kan du hitta det viktigaste ItuGraf-materialet, såsom produktbroschyrer och olika instruktioner.

Vi hjälper dig med den bästa lösningen för din lokal

Kontakta våra experter för mer information om ItuGrafs kompatibilitet, takmodeller och byggnadsteknik.

Ta kontakt

Som mest 5 filer.
Begränsning 20 MB.
Tillåtna filtyper: pdf.