ItuGraf-lämmitys- ja jäähdytyskatot sairaaloissa, KunnallisSuomi-lehti toukokuu 2015

Omasairaala Helsinki kuva

Sairaaloissa talotekniikan on täytettävä vielä tiukemmat ja moninaisemmat vaatimukset kuin useimpien muiden käyttötarkoitusten mukaisissa tiloissa. On minimoitava huollettavien, pölyä ja likaa keräävien komponenttien määrä ja pyrittävä mahdollisimman miellyttäviin ja tasaisiin
olosuhteisiin. Tähän voi vaikuttaa muun muassa ilmastointitekniikan keinoin, mutta myös kehittyneellä automaatiolla sekä jäähdytys- ja lämmitysteknisillä valinnoilla.

1990-luvulta lähtien kattosäteilytekniikan johtavana suomalaisena toimijana tunnettu Itula perusti toissa vuonna Lappeenrantaan oman lämmitysjäähdytyspaneeleja valmistavan tehtaan.

Lue koko artikkeli oheisesta kuvakkeesta

KunnallisSuomi, toukokuu 2015: Lämmitys- ja jäähdytyskatot tulivat sairaaloihin
Bulevardi leikkaussali
Bulevardi leikkaussali