Miten säteilypaneeli ja läpirei'itetty konvektoripaneeli eroavat toisistaan?

Säteilypaneelien menestys perustuu energiatehokkuuden lisäksi järjestelmällä saavutettaviin huippuluokan sisäolosuhteisiin, joihin vaikuttavat keskeisesti säteilylämmönsiirron tarjoama tasainen lämmön jakautuminen, vedottomuus ja pölyttömyys. Markkinoille on tullut säteilypaneelien rinnalle niin sanottuja konvektoripaneeleja, joissa jäähdytystehoa lisätään perforoinnin avulla. Lämmin ilma kulkee jäähdytyspaneelin läpi huuhdellen jäähdytysputkia ja lisäten konvektiolla tapahtuvaa lämmönsiirtoa. Ilman läpivirtaus mahdollistaa pölyn kerääntymisen perforoituun pintaan samoin kuin tyypillisissä rei’itetyissä ilmastoinnin päätelaitteissa. 


Säteilypaneelien valmistusta säätelevän EN 14037-1:2016 standardin kohdan 5.1. mukaan tämä paneelin läpi tapahtuva ilman liike tulee estää rakenteellisesti. Tyypillisesti ilman läpivirtaus paneeleissa estetään asentamalla akustinen absorptiokangas tai yläpuolinen eriste. Perforoidun ItuGraf-paneelin rakenteeseen kuuluu aina akustiikkaa parantava fleecekerros. Akustiikan ohella fleecekerros parantaa paneelin ulkonäköä, sillä paneelin sisäpuolinen tekniikka ei näy toisin kuin paneeleissa, joissa fleecekerrosta ei ole.


Viittaukset 
SFS-EN 14037-1:2016. Vapaasti roikkuvat lämmitys ja jäähdytys pinnat alle 120°C tuloveden lämpötilalle. Osa 1: Tehdasvalmisteiset kattoon asennetut säteilypinnat. Tekniset ominaisuudet ja vaatimukset.